Hà Nội ban hành quy định về quản lý đường sắt đô thị

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 21/09/2023 14:10

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác bảo trì các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn.


Theo quy định này, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội sẽ có quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng, cũng như trong phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan.

Đối với Quy định về quản lý, vận hành, khai thác bảo trì các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội, công tác vận hành khai thác đường sắt đô thị phải tuân thủ theo các quy định, quy trình về vận hành của tuyến đường sắt đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành đường sắt đô thị.

Thành phố Hà Nội ban hành quy định về quản lý đường sắt đô thị - Ảnh 1.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác bảo trì các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố 

Với quy định này, vé tàu điện được Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Thành phố Hà Nội ban hành, giá vé do UBND Thành phố quy định. Nguồn thu từ đường sắt đô thị bao gồm bán vé, quảng cáo, kinh doanh thương mại và trợ giá của Thành phố Hà Nội. Nguồn chi cho hoạt động kinh doanh đường sắt đô thị bao gồm chi cho công tác quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng và phương tiện giao thông đường sắt đô thị.

Khi gặp sự cố, tai nạn giao thông và phân tích, thống kê, báo cáo về sự cố tai nạn giao thông đường sắt thực hiện theo Thông tư số 23/2018/TT-BGTVT của Bộ GTVT. Việc thanh tra, kiểm tra kết cấu, hành lang an toàn đường sắt thực hiện theo quy định của Chính phủ về phạm vi bảo vệ công trình, hành lang an toàn giao thông đường sắt đô thị và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt đô thị.

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị Hà Nội có trách nhiệm chủ động phương án quản lý, khai thác, kinh doanh; trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị Hà Nội có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành và bảo trì đường sắt đô thị theo quy định. Kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng, quy chế và điều lệ hoạt động của doanh nghiệp trình UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt. 

UBND Thành phố Hà Nội giao Sở GTVT tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động đường sắt đô thị theo thẩm quyền. Tổ chức kết nối các loại hình vận tải hành khách công cộng khác đảm bảo đồng bộ, an toàn và hiệu quả.

Ý kiến của bạn

Bình luận