Hà Nội giải quyết ùn tắc, bảo đảm ATGT giai đoạn 2021-2025 như thế nào?

Tác giả: Lê Minh

saosaosaosaosao
Xã hội 15/02/2022 19:55

Hà Nội dự kiến chi gần 1.900 tỉ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc, bảo đảm ATGT trên địa bàn giai đoạn 2021-2025.


IMG_1644145861464_1644926275707

Hà Nội đặt mục tiêu giảm từ 7-10 điểm ùn tắc giao thông trong năm 2022. Ảnh: Lê Minh

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND TP về Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và bảo đảm ATGT trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, kế hoạch đặt chỉ tiêu hằng năm xử lý từ 7 điểm đến 10 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông, hạn chế phát sinh mới các điểm ùn tắc giao thông, không để xảy ra các vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút, xóa bỏ kịp thời các điểm đen về tai nạn giao thông, qua đó góp phần giảm tai nạn giao thông 5-10%/năm trên cả ba tiêu chí.

Để thực hiện kế hoạch, UBND thành phố đặt ra một số nhiệm vụ và giải pháp.

Trong đó, TP xây dựng cơ chế, chính sách và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải; rà soát, xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải TP.

Tập trung rà soát quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để cập nhật, bổ sung, tích hợp vào điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hà Nội cũng hoàn thiện thủ tục, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn TP.Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phát huy hiệu quả tối đa năng lực kết cấu hạ tầng giao thông hiện có, UBND TP chỉ đạo Sở GTVT, các sở, ngành TP phối hợp chặt chẽ với UBND các quận của TP trong việc cải tạo chỉnh trang đồng bộ 180 tuyến đường trên địa bàn 12 quận sau hạ ngầm sắp xếp đường dây, cáp đi nổi đã được xác định tại Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy.

Tổng kinh phí để thực hiện chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025 là 1.865,207 tỷ đồng và được phân bổ theo từng năm.

Trong đó, những nhiệm vụ thuộc chức năng nhiệm vụ của các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tự chủ động lập kinh phí từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên theo kế hoạch hằng năm.

Những nhiệm vụ đang triển khai được thực hiện theo các văn bản đã chỉ đạo của UBND TP hoặc theo các kế hoạch, đề án đã được UBND TP giao, thông qua.

Ý kiến của bạn

Bình luận