Hà Nội: Sẽ thu hồi phù hiệu xe ôtô chở khách không truyền dữ liệu giám sát hành trình

Tác giả: Văn Huế

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 06/04/2023 09:23

Sở GTVT Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xử nghiêm vi phạm đối với các vi phạm thời gian làm việc của lái xe truyền dữ liệu giám sát hành trình; đơn vị, nhà xe không chấp hành sẽ thu hồi phù hiệu.


Hà Nội: Sẽ thu hồi phù hiệu xe ô tô chở khách không truyền dữ liệu giám sát - Ảnh 1.

Đội TTGT đường bộ, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội kiểm tra thiết bị truyền dữ liệu của ô tô khách tại Bến xe Mỹ Đình.

Ngày 6/4, ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, Sở GTVT vừa có văn bản chỉ đạo các lực lượng Thanh tra Sở, Phòng Quản lý vận tải và các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tiếp tục vào cuộc kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các vi phạm về thời gian làm việc của lái xe truyền dữ liệu giám sát hành trình, không chấp hành quyết định thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ do Sở GTVT ban hành, vi phạm trong hoạt động của bộ phận quản lý và theo dõi ATGT của đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn Thành phố.

Công văn nêu, trên cơ sở các quy định của Chính phủ, Bộ GTVT và UBND TP Hà Nội về việc tăng cường bảo đảm ATGT, quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô. 

Sở GTVT chỉ đạo cụ thể, đối với lực lượng Thanh tra Sở GTVT tiến hành kiểm tra, xử phạt nghiêm đổi với vi phạm (nếu có) của các đơn vị kinh doanh vận tải không thực hiện: về truyền dữ liệu, thời gian làm việc của lái xe theo quy định (phụ lục danh sách các đơn vị có phương tiện vị phạm được công bố hàng tháng tại website Sở GTVT Hà Nội tại địa chỉ https://sogtvt.hanoi.gov.vn). Đồng thời chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý vận tải kiểm tra, xử phạt nghiêm đối với vi phạm (nếu có) của các đơn vị kinh doanh vận tải đối với hành vị có liên quan. Tổng hợp báo cáo định kỳ kết quả xử lý vi phạm (đối với từng hành vi vi phạm: truyền dữ liệu, thời gian làm việc, không chấp hành quyết định cơ quan quan lý nhà nước) và các phát sinh có liên quan gửi về Sở GTVT (qua Phòng Quản lý vận tại trước ngày 25 hàng tháng). 

 Tương tự, đối với Phòng Quản lý vận tải, tổng hợp vi phạm về tốc độ và các vi phạm khác từ dữ liệu (nếu có) trên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam, kịp thời tham mưu quyết định về thu hồi biển hiệu, phù hiệu và tham mưu đề xuất xử lý đối với các trường hợp khác được phát hiện theo quy định. 

Chủ trì tổng hợp các báo cáo kết quả xử lý vi phạm đối với các vi phạm được phát hiện thông qua hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam. 

Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành, trong đó tập trung công tác đôn đốc quản lý lái xe, bộ phận an toàn giao thông thực hiện đúng các trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Đối với các đơn vị có vi phạm, nghiêm túc phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và pháp luật và các quyết định của cơ quan có thẩm quyền.