Hai dự án PPP cao tốc Bắc - Nam vẫn chậm tiến độ

Đường bộ 06/09/2023 14:43

Cả hai dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) là Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo đều đang chậm tiến độ dù Bộ GTVT đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc.

Hai dự án PPP cao tốc Bắc - Nam vẫn chậm tiến độ - Ảnh 1.

Thi công hầm Thần Vũ trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (ảnh chụp tháng 12/2022)

Thông tin về tình hình triển khai xây dựng dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ GTVT) cho biết,  đối với 6 dự án thành phần đã thông xe đưa vào khai thác gồm: Mai Sơn - QL45, Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, các chủ đầu tư/ban quản lý dự án cần quyết liệt chỉ đạo tư vấn giám sát, nhà thầu tập trung thi công dứt điểm các hạng mục còn lại trong tháng 9/2023.

Đồng thời, hoàn thành các hạng mục bổ sung đường gom, hệ thống thoát nước,... theo kiến nghị của địa phương trước ngày 31/12/2023. Ngoài ra, phải khẩn trương thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác quản lý vận hành công trình theo quy định để dự án khai thác bảo đảm an toàn, thông suốt.

Đối với 2 dự án thành phần hoàn thành trong năm 2024 (Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo), Cục Quản lý đầu tư xây dựng cho biết, dự án Diễn Châu - Bãi Vọt (hoàn thành thàng 5/2024) thời gian triển khai dự án khoảng 27/36 tháng (khoảng 75% thời gian), sản lượng đạt khoảng 50,61%, chậm 4,8% so với tiến độ điều chỉnh lần 3 (chậm 15,89% so với tiến độ điều chỉnh lần 2 và 27% so lần đầu).

Nguyên nhân chủ yếu do công tác chỉ đạo, điều hành của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án nhiều bất cập, chưa hiệu lực, hiệu quả; các nhà thầu (nhà đầu tư tự thực hiện) chưa huy động đầy đủ nguồn lực tài chính, máy móc, thiết bị, nhân lực. Cụ thể, hiện dự án còn thiếu khoảng 6 mũi thi công theo yêu cầu của tiến độ điều chỉnh, các hạng mục đường găng tiếp tục chậm tiến độ: Xử lý đất yếu (tất cả các nhà thầu) chậm khoảng 5 tháng; hầm Thần Vũ (Công ty Hòa Hiệp) chậm khoảng 1,5 tháng; cầu Hưng Đức (Công ty Đại Hiệp) chậm khoảng 02 tháng,…

Bộ GTVT có nhiều văn bản chỉ đạo nhưng các tồn tại vẫn chưa được doanh nghiệp dự án giải quyết triệt để. Ngày 21/8/2023, Bộ trưởng Bộ GTVT đã chủ trì họp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các bên cam kết hoàn thành dự án đúng tiến độ tháng 5/2024.

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA6 (đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền) rà soát, đánh giá toàn diện khả năng tiếp tục thực hiện hợp đồng BOT, căn cứ các quy định hợp đồng BOT đã ký kết, đề xuất giải pháp xử lý.

Hai dự án PPP cao tốc Bắc - Nam vẫn chậm tiến độ - Ảnh 2.

Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo chậm khoảng 7,3%. Đặc biệt, Công ty 194 cam kết hoàn thành theo kế hoạch nhưng thực tế thi công chậm, chưa có biện pháp khắc phục (các gói thầu chậm từ 9,0 - 20%).

Đối với dự án Cam Lâm - Vĩnh Hảo (hoàn thành tháng 3/2024), Cục Quản lý đầu tư xây dựng cho biết, sản lượng đạt khoảng 72%, chậm khoảng 7,3%. Đặc biệt, Công ty 194 cam kết hoàn thành theo kế hoạch nhưng thực tế thi công chậm, chưa có biện pháp khắc phục (các gói thầu chậm từ 9,0 - 20%).

Bộ GTVT có nhiều văn bản đôn đốc, yêu cầu Ban QLDA85 xử lý cắt chuyển khối lượng đối với Công ty 194; theo dõi, giám sát chặt chẽ, yêu cầu doanh nghiệp dự án chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, tập trung thi công, trường hợp không đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đã chấp thuận, yêu cầu Ban QLDA85 rà soát, báo cáo đề xuất Bộ GTVT xử lý theo quy định của hợp đồng.