Quảng Trị đầu tư 230 tỷ đồng xây dựng tuyến đường tránh phía Đông TP.Đông Hà

Tác giả: Đ. Tài

saosaosaosaosao
Đường bộ 31/08/2023 12:42

Dự án công trình đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà có chiều dài hơn 4km, quy mô đường cấp III đồng bằng (TCVN 4054-05), vận tốc thiết kế 80 km/h với 2 làn xe cơ giới.

Quảng Trị đầu tư 230 tỷ đồng xây dựng tuyến đường tránh phía Đông TP. Đông Hà - Ảnh 1.

Đường tránh phía Đông TP. Đông Hà (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu)

UBND Tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án Đường tránh phía Đông TP.Đông Hà (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu).

Theo đó, dự án có chiều dài khoảng 4,26km, điểm đầu lý trình tại Km 0+00, (phía Nam cầu sông Hiếu), điểm cuối lý trình Km 4+262,59 (tại nút giao của đường Nguyễn Hoàng). Quy mô đường cấp III đồng bằng (TCVN 4054-05), vận tốc thiết kế 80 km/h, quy mô 2 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 12m.

Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 12,87ha, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện theo Văn bản số 1823/UBND-KT, ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Tổng mức đầu tư dự án 230 tỷ đồng từ nguồn từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh Quảng Trị. Trong đó, ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH là 203 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 27 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023-2025.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở GTVT Quảng Trị (chủ đầu tư) tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh Quảng Trị trong quá trình quản lý, thực hiện dự án, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công, về xây dựng, về đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu Sở Xây dựng Quảng Trị phối hợp với Sở GTVT thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn theo quy định. Sở Tài Nguyên và Môi trường, UBND TP.Đông Hà phối hợp với chủ đầu tư dự án hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ dự án được phê duyệt.

Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ nối thông toàn tuyến đường tránh phía Đông TP.Đông Hà, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư; phân luồng, hạn chế phương tiện lưu thông qua trung tâm thành phố, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh, thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Ý kiến của bạn

Bình luận