Hàng container thông qua cảng biển tăng cao dù dịch Covid-19

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 16/07/2021 15:03

Khối lượng hàng hóa container thông qua cảng biển 6 tháng đầu năm 2021 tăng 25%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong vài năm gần đây.


20191203-104341-1576136040-width4032height3024
Ảnh minh họa

Theo báo cáo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển trong 6 tháng đầu năm 2021 tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020. Cục Hàng hải Việt Nam đánh giá đây là mức tăng trưởng ổn định trong những tháng dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong đó, chỉ tính riêng trong tháng 6, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt 61.834.000 tấn (không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ) tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, hàng xuất khẩu đạt 14.269.000 tấn, tăng 10% và hàng nội địa đạt 27.888.000 tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2020.

Còn khối lượng hàng hóa container thông qua cảng biển 6 tháng năm 2021 tăng 25% cùng kỳ năm 2020. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong vài năm gần đây, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh Covid-19. Trong tháng 6, khối lượng hàng hóa container thông qua cảng biển là 2.274.000 Teus, tăng 27% so với năm 2020. Cụ thể, hàng xuất khẩu đạt 714.000 Teus, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2020; hàng nhập khẩu đạt 748.000 Teus, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2020 và hàng nội địa đạt 812.000 Teus, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2020.

Các khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua tăng cao như: khu vực Thái Bình tăng 65%; khu vực Đồng Tháp tăng 56%; khu vực Quảng Ngãi tăng 38,8%; khu vực Quảng Nam tăng 35,48% và khu vực Kiên Giang tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, một số khu vực có khối lượng hàng hóa thông qua lớn nhất, gồm: TP. Hồ Chí Minh đạt 88,23 triệu tấn, Vũng Tàu đạt 59,07 triệu tấn, Hải Phòng đạt 46,88 triệu tấn và Quảng Ninh đạt 45,79 triệu tấn. Ngoài ra, một số khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua lớn nhất cả nước và có mức tăng trưởng cao như: khu vực Hải Phòng tăng 15,6% và khu vực TP. Hồ Chí Minh tăng 8,45% so với cùng kỳ.

Ý kiến của bạn

Bình luận