Hàng hải kiểm soát chặt thuyền viên đi bờ phòng dịch COVID-19

Tác giả: Thuỳ Dương

saosaosaosaosao
Hàng hải 30/01/2021 07:03

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Cục Hàng hải Việt Nam có văn bản hoả tốc chỉ đạo các đơn vị phòng chống dịch bệnh.


157EB3BE-0590-47E1-85E7-CD539C953C82.
Cục Hàng hải Việt Nam tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 (Ảnh: Vinamarine).

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục lây lan với tốc độ nhanh, số trường hợp mắc liên tục gia tăng, yêu cầu các phòng, do đó Cục yêu cầu các đơn vị không được chủ quan trong mọi trường hợp, tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất; gắn với trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trong việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thủ trưởng các phòng, đơn vị thường xuyên cập nhật các thông tin, hướng dẫn của UBND tỉnh, thành phố, Bộ Y tế và các cơ quan chuyên ngành y tế tại địa bàn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 để tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho phù hợp.

Các phòng, đơn vị chủ động tiến hành rà soát lại các công chức, viên chức, người lao động có tiếp xúc gần với các ca dương tính mới phát hiện, đã đến những địa điểm mà bệnh nhân có mặt được công bố theo Thông báo của Bộ Y tế để phát hiện sớm, liên hệ cơ quan y tế gần nhất, thực hiện cách ly kịp thời theo quy định.

Đối với các Cảng vụ hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu thực hiện áp dụng các biện pháp chống dịch theo văn bản số 7234/BGTVT-CYT ngày 26/7/2020, chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 2686/BGTVT-BCĐ ngày 23/3/2020, 12551/BGTVT-VT ngày 08/12/2020.

Các Cảng vụ cần chủ động thực hiện Phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã xây dựng bảo đảm mọi hoạt động, công việc của đơn vị được hoàn thành thông suốt; Tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển (Bộ đội biên phòng, Cơ quan kiểm dịch y tế,…) tăng cường công tác quản lý, kiểm soát không để thuyền viên đi bờ; trong trường hợp cần thiết, thuyền viên đi bờ phải được sự đồng ý của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành. Đồng thời Thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định nhằm bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch cho những người có tiếp xúc trực tiếp với thuyền viên (hoa tiêu, nhân viên đại lý, nhân viên xếp dỡ, …)

Các cảng vụ yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hoạt động tại khu vực được giao quản lý thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm soát chặt chẽ hành khách, thuyền viên tại các khu vực cảng biển, cửa khẩu biên giới không để tình trạng nhập cảnh trái phép xảy ra; Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịchCOVID-19 đối với thuyền viên nhập cảnh, các phương tiện đi qua các vùng dịch, tàu thuyền đi từ Quảng Ninh, Hải Dương;

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa Covid-19 trong quá trình kiểm tra tàu theo các hướng dẫn của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO), Tổ chức kiểm tra tàu biển Châu Á – Thái Bình Dương (Tokyo MOU) và các tổ chức y tế; tạm dừng kiểm tra tàu biển Việt Nam và phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB tới từ vùng có dịch đến hết ngày 15/02/2021, trong trường hợp cần thiết kiểm tra phải báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam.

Các Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Hải Phòng chủ động bố trí nhân lực, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch phân nhóm công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tuyến hoặc tại các địa điểm khác nhau để bảo đảm nhân sự làm việc; chủ động làm việc với các Công ty Hoa tiêu hàng để đảm bảo việc cung cấp hoa tiêu dẫn tàu trong khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng.

Tất cả các cơ quan, đơn vị tập trung sức lực, đề cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, giải quyết công việc kịp thời, không để chậm trễ ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19. Công chức viên chức Cục Hàng hải Việt Nam và các cơ quan, đơn vị quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho gia đình, người thân trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Ý kiến của bạn

Bình luận