Hàng hải thành lập Ban chỉ đạo, sẵn sàng đối phó với virus Corona

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 10/02/2020 09:50

Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam vừa ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona.


thuyenvien-corona-1580529671-width600height416
Cảng vụ Hàng hải làm việc với thuyền viên (Ảnh minh họa)

Theo đó, Ban chỉ đạo gồm 43 người, Trưởng Ban chỉ đạo là Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang, Phó trưởng ban thường trực là Phó Cục trưởng Hoàng Hồng Giang. Ngoài ra, thành viên Ban chỉ đạo còn có lãnh đạo các phòng, ban của Cục, các tổng giám đốc trung tâm, giám đốc cảng vụ, lãnh đạo đơn vị thuộc Cục và các chi cục trưởng chi cục hàng hải trên toàn quốc.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ căn cứ tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, tham mưu cho Lãnh đạo Cục xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp hữu hiệu nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và khống chế dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng chống dịch, hạn chế thấp nhất tử vong; tổ chức triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Ban chỉ đạo cũng có trách nhiệm giúp Cục trưởng chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động của các phòng tham mưu, các cảng vụ hàng hải, các đơn vị trực thuộc và cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo công tác phối hợp các nguồn lực và hỗ trợ thực hiện kế hoạch khẩn cấp của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo còn là đầu mối phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ý kiến của bạn

Bình luận