Hé lộ các nhà thầu làm chậm tiến độ cao tốc Bắc - Nam qua Bình Định - Phú Yên

Đường bộ 30/11/2023 16:07

Nhà thầu Tập đoàn Cường Thịnh Thi chậm tiến độ 2,72%, Công ty CP Sông Đà 10 chậm tiến độ 2,65%, Công ty CP Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 chậm 1,86%...


Hé lộ các nhà thầu làm chậm tiến độ cao tốc Bắc - Nam qua Bình Định - Phú Yên- Ảnh 1.

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh

Theo nguồn tin của Tạp chí GTVT, Ban QLDA 85 (chủ đầu tư) vừa có báo cáo gửi Bộ GTVT về tình hình triển khai thực hiện dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Theo Ban QLDA 85, dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng mức đầu tư 14.802,46 tỷ đồng, được chia thành 3 gói thầu xây lắp, gồm: Gói thầu 11-XL (khởi công công ngày 25/2/2023, ngày hoàn thành: 5/12/2025), gói thầu 12-XL (khởi công ngày 1/1/2023), ngày hoàn thành: 16/10/2025), gói thầu 13-XL (khởi công ngày 1/3/2023).

Trên công trường, các nhà thầu đang tổ chức 63 mũi thi công với khoảng 825 đầu máy, 242 kỹ sư và 1.437 công nhân, lái máy. Đến nay, dự án đã thi công đào nền đường đạt khoảng 5,25 triệu m3 (đạt 41,07%), đường công vụ đạt 29,12km (đạt 67,565), đắp nền K90 đạt 151,9 nghìn m3 (đạt 103,5%), đắp nền K95 đạt 1,53 triệu m3 (đạt 38,44%)…

Lũy kế sản lượng toàn dự án đến nay đạt 1.607 tỷ đồng (đạt 13,94% giá trị các hợp đồng), chậm 1,04% so với tiến độ dự án.

Cụ thể, gói thầu 11-XL đạt sản lượng 358,2 tỷ đồng (đạt 11,01% giá trị hợp đồng), chậm 1,37%. Trong đó, nhà thầu Công ty CP Tổng công ty Công trình đường sắt chậm tiến độ 0,26%, Công ty CP Sông Đà 10 chậm tiến độ 2,65%, Công ty CP Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 chậm 1,86%.

Gói thầu 12 - XL, sản lượng thi công của các nhà thầu đạt 759,64 tỷ đồng, đạt 25,85% giá trị hợp đồng, vượt tiến độ 0,86%. Trong đó, nhà thầu Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam vượt tiến độ 0,87% so với kế hoạch, Công ty CP Hải Đăng chậm tiến độ 2,94%…

Gói thầu 13-XL, sản lượng các nhà thầu đạt được khoảng 489,28 tỷ đồng (đạt 9,17%), chậm khoảng 1,9%. Tại gói thầu này, ngoài nhà thầu Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam đang vượt tiến độ 0,04%, còn lại các nhà thầu khác đều chậm tiến độ. Trong đó, nhà thầu Tập đoàn Cường Thịnh Thi chậm tiến độ 2,72%.

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, theo báo cáo của Ban QLDA 85, hiện nay, chính quyền địa phương đã bàn giao mặt bằng được 58,75/61,67 km, đạt 94,28%. Trong đó, tỉnh Bình Định bàn giao được 18,99/19,6 km, đạt 92,08%; tỉnh Phú Yên bàn giao được 39,76/42,07 km, đạt 94,51 km.

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài 61,7km (không bao gồm 5,1 km đoạn qua hầm Cù Mông; chiều dài qua địa bàn tỉnh Bình Định khoảng 19,6 km (huyện An Nhơn, Tuy Phước, TP.Quy Nhơn); chiều dài qua địa bàn tỉnh Phú Yên khoảng 42,1 km (huyện Sông Cầu và huyện Tuy An). Dự án có tổng mức đầu tư 14.802 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư khoảng 1.154,13 tỷ đồng.
Ý kiến của bạn

Bình luận