Hết quý 1/2022, Bộ GTVT giải ngân vượt mức bình quân cả nước

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 07/04/2022 18:17

Bộ GTVT giải ngân vượt mức bình quân chung cả nước với 7.200 tỷ đồng, đạt 17,2% kế hoạch đã giao chi tiết và đạt 14,3% kế hoạch được Thủ tướng giao.


 

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45

Bộ GTVT đã giải ngân 7.200 tỷ đồng

Thông tin từ Vụ Kế hoạch Đầu tư (KHĐT, Bộ GTVT), trong tháng 3/2022, Bộ GTVT giải ngân 4.800 tỷ đồng, lũy kế hết quý I/2022 giải ngân 7.200/41.955 tỷ đồng, đạt 17,2% kế hoạch đã giao chi tiết và đạt 14,3% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, tạm ứng hợp đồng của một số dự án khởi công mới giải ngân khoảng 750 tỷ đồng, gồm: 300 tỷ đồng của 4 dự án ODA và 450 tỷ đồng của 2 dự án trong nước (dự án luồng sông Hậu giai đoạn 2 và dự án xây dựng kênh Chợ Gạo).

Cùng với đó, các dự án ODA giải ngân 775 tỷ đồng (735 tỷ đồng vốn nước ngoài); Dự án cao tốc Bắc - Nam (giai đoạn 1) giải ngân 2.500 tỷ đồng; Các dự án quan trọng cấp bách giải ngân 410 tỷ đồng; Các dự án trong nước khác giải ngân 455 tỷ đồng; Các dự án thu hồi ứng trước kế hoạch 2.000 tỷ đồng; Trả nợ các dự án BT 1.060 tỷ đồng.

Đại diện Vụ KH-ĐT cho biết, theo báo cáo của Bộ Tài chính, dự kiến hết tháng 3/2022 cả nước giải ngân đạt 11,88% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, gồm: Vốn trong nước đạt 12,66%, vốn nước ngoài đạt 0,99%.

“Kết quả giải ngân của Bộ GTVT đã vượt mức bình quân chung cả nước. Có được kết quả này là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng, các Thứ trưởng và sự nỗ lực, quyết tâm của các chủ đầu tư, ban QLDA trong công tác chỉ đạo, điều hành”, đại diện Vụ KHĐT thông tin.

Cũng theo đánh giá của Vụ KHĐT, giá trị giải ngân quý I.2022 chủ yếu tập trung ở thu hồi ứng trước kế hoạch, trả nợ BT, quyết toán, GPMB và tạm ứng hợp đồng; giải ngân khối lượng xây lắp chỉ được khoảng 3.000 tỷ đồng, tập trung tại các dự án: cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 khoảng 2.500/16.866 tỷ đồng (14,8%), các dự án quan trọng, cấp bách khoảng 410/4.666 tỷ đồng (8,8%).

Chuẩn bị phân bổ 7.483 tỷ đồng khi hoàn thiện thủ tục

Theo Vụ KH-ĐT, hiện nay, Bộ GTVT đã giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 cho các chủ đầu tư 3 đợt với tổng số 42.845/50.328 tỷ đồng, đạt 85,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; phân bổ toàn bộ 4.877 tỷ đồng (100%) vốn nước ngoài và 37.078/45.451 tỷ đồng (81,6%) vốn trong nước.

“Đối với 7.483 tỷ đồng kế hoạch năm 2022 chưa phân bổ, Vụ KH-ĐT sẽ tham mưu Bộ trưởng Bộ GTVT giao chi tiết cho các đơn vị ngay sau khi hoàn thiện thủ tục đầu tư, đảm bảo điều kiện giao kế hoạch năm theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị quyết 29 ngày 28/7/2021 của Quốc hội”, đại diện Vụ KH-ĐT thông tin.

Cụ thể, khoảng 5.000 tỷ đồng vốn thực hiện cho dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025 sau khi Bộ trưởng phê duyệt dự án đầu tư các dự án thành phần và Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch trung hạn. Hiện, Bộ KH&ĐT đang tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch trung hạn (vốn thực hiện).

Cùng đó, khoảng 2.483 tỷ đồng vốn thực hiện các dự án khởi công mới nhóm B, C sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư.

Cũng theo Vụ KH-ĐT, đối với 3 dự án quan trọng quốc gia, 7 dự án nhóm A và 6 dự án nhóm B, C chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, Vụ KH-ĐT sẽ tham mưu lãnh đạo Bộ thực hiện điều hòa kế hoạch trong tổng số kế hoạch đầu tư năm 2022 của Bộ GTVT để đảm bảo nhu cầu vốn tương ứng với tiến độ hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án.

Ý kiến của bạn

Bình luận