Hiệu quả chịu lực của kết cấu sandwich với cấu trúc nhiều lớp vật liệu

Sản phẩm 03/11/2020 10:36

Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu cắt của dầm sandwich sử dụng bê tông cốt lưới dệt và bê tông nhẹ

Tác giả: ThS. VŨ VĂN HIỆP
              Trường Đại học Giao thông vận tải

9
Kích thước lưới sợi carbon 

Kết cấu sandwich với cấu trúc nhiều lớp vật liệu được sắp xếp theo thứ tự nhất định nhằm khai thác một cách hiệu quả khả năng chịu lực của vật liệu. Các lớp vỏ thường được làm từ vật liệu cường độ cao đóng vai trò chịu lực chính, lớp lõi được tạo thành từ vật liệu có khả năng chịu lực không cao với trọng lượng nhẹ đóng vai trò cấu tạo, giữ ổn định cho các lớp vỏ. Với những ưu điểm vượt trội, bê tông cốt lưới dệt (Textile Reinforced Concrete, TRC) được sử dụng rất có hiệu quả để làm lớp vỏ chịu lực trong kết cấu sandwich [1,2]. Bê tông nhẹ có độ cứng tương đối lớn trong khi trọng lượng nhẹ rất phù hợp làm lớp lõi cho kết cấu sandwich. Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu cắt của kết cấu sandwich sử dụng bê tông cốt lưới dệt và bê tông nhẹ.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

 

Ý kiến của bạn

Bình luận