Hiệu quả xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Trung Quốc và Việt Nam

Diễn đàn khoa học 25/11/2020 16:02

Hiện nay, việc người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu bia là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ TNGT.


 

ThS. NGUYỄN THỊ MINH TÂN
Học viện Cảnh sát nhân dân

DT

Mức xử phạt tiền vi phạm nồng độ cồn cao nhất đối với người điều khiển xe ô tô trong các Nghị định: 171, 46, 100

 

Hiện nay, việc người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu bia là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ TNGT. Từ thực trạng trên cùng với việc học tập kinh nghiệm các nước khác trên thế giới, Việt Nam đã đưa ra những qui định về việc xử phạt đối với người điều kiển phương tiện giao thông mà trong máu có nồng độ cồn ngày càng cụ thể, tăng nặng mức xử phạt, từ đó hiệu quả từ việc xử lý vi phạm này cũng ngày càng rõ rệt hơn. Qua phân tích so sánh với quy định của pháp luật về xử phạt đối với người điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia của Trung Quốc, chúng tôi đưa ra một số ý kiến nhằm tiếp tục duy trì liên tục, lâu dài, hiệu quả, góp phần làm giảm TNGT từ việc xử phạt người vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông trong thời gian tới.

Nội dung xem tại đây

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận