Hoàn thiện hồ sơ vỉa hè, rãnh thoát nước trên QL6 đoạn Km42 - Km50

Tác giả: HL

saosaosaosaosao
Đường bộ 22/03/2023 11:06

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu hoàn thiện hồ sơ thiết kế vỉa hè và rãnh thoát nước trên QL 6 đoạn Km42 - Km50 để giải quyết tình trạng ngập úng và đảm bảo ATGT.


Hoàn thiện hồ sơ vỉa hè, rãnh thoát nước trên QL6 đoạn Km42 - Km50 - Ảnh 1.

QL6 qua xã Lâm Sơn huyên Lương Sơn tỉnh Hoà Bình

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trước đề nghị cử tri và UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình về việc chấp thuận xây dựng dự án đầu tư xây dựng hệ thống vỉa hè, thoát nước đoạn thị trấn Lương Sơn và xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn (lý trình Km42+700 - Km50+00 Quốc lộ 6) để giải quyết tình trạng ngập úng khi trời mưa, đảm bảo an toàn giao thông. 

Cục có ý kiến như sau, để dự án được triển khai, đề nghị UBND huyện Lương Sơn chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lương Sơn thực hiện rà soát các ý kiến của Khu Quản lý đường bộ I, Doanh nghiệp dự án (Công ty TNHH MTV BOT QL6 Hoà Lạc - Hoà Bình) để hoàn thiện hồ sơ thiết kế. Việc xây dựng hệ thống rãnh đảm bảo chức năng thu gom nước mặt đường khi trời mưa và tiêu thoát nước để không bị ngập úng sau khi xây dựng. Xác định và cung cấp các đoạn rãnh được đầu tư để thu gom nước mặt đường dọc đoạn tuyến làm cơ sở Doanh nghiệp dự án dừng triển khai, tránh trùng lặp. Cung cấp thông tin về thời gian, tiến độ thi công hạng mục rãnh thoát nước và vỉa hè. Trước khi triển khai thực hiện, đề nghị thực hiện đúng các quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (về chấp chuận, giấy phép thi công, đảm bảo an toàn giao thông,…).

Công ty TNHH MTV BOT QL 6 Hoà Lạc - Hoà Bình phối hợp với UBND huyện Lương Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lương Sơn trong quá trình rà soát, xác định các đoạn, vị trí tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống thoát nước nằm ngoài phạm vi địa phương đầu tư, việc đấu nối rãnh, cống, cửa xả,… Tiếp tục tăng cường kiểm tra, thực hiện công tác nạo vét, khơi thông cống rãnh trong quá trình thực hiện bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường.

Ý kiến của bạn

Bình luận