Hơn 150 tỷ đồng đầu tư tuyến luồng vào khu bến Thọ Quang

Tác giả: M.T

saosaosaosaosao
Hàng hải 04/08/2022 16:10

Dự án nhằm phục vụ cho nhu cầu khai thác của khu bến Thọ Quang và các cảng nhà máy quân sự, đảm bảo tiếp nhận tàu trọng tải đến 10.000DWT…


 

Khi dự án hoàn thành, đảm bảo tiếp nhận tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải đến 10.000DWT đầy tải; tàu hàng 3.000DWT

Khi dự án hoàn thành, đảm bảo tiếp nhận tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải đến 10.000DWT đầy tải; tàu hàng 3.000DWT

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 1014 phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến luồng vào khu bến cảng Thọ Quang, Đà Nẵng

Quyết định do Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang ký, nêu rõ: chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án Hàng hải. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng tuyến luồng vào khu bến cảng Thọ Quang, Đà Nẵng nhằm phục vụ cho nhu cầu khai thác của khu bến Thọ Quang và các cảng nhà máy quân sự đang trong quá trình xây dựng hoàn thiện, tiếp nhận tàu trọng tải đến 10.000DWT hành hải (tùy từng đoạn luồng), nâng cao năng lực phục vụ chung cho toàn tuyến luồng Đà Nẵng.

Trong khi đó, phạm vi và quy mô đầu tư gồm: Đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến luồng vào khu bến cảng Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng, chiều dài luồng khoảng 2.927m, gồm 02 đoạn: Đoạn từ phao số 1 đến hết vũng quay cảng Sơn Trà dài 1.577m; Đoạn từ vũng quay cảng Sơn Trà đến Nhà máy đóng tàu sông Thu dài 1.350m.

Khi dự án hoàn thành, đảm bảo tiếp nhận tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải đến 10.000DWT đầy tải; tàu hàng 3.000DWT và tàu quân sự đóng mới 4.100DWT (đáp ứng điều kiện an toàn hàng hải).

Tổng mức đầu tư dự án là hơn 150,5 tỷ đồng (ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025), trong đó chi phí xây dựng hơn 119,2 tỷ đồng. Ngoài ra còn các chi phí quản lý, tư vấn, dự phòng…

Dự án đặt mục tiêu hoàn thành năm 2023. 

Ý kiến của bạn

Bình luận