Hơn 700 tỷ xây dựng 3 trung tâm điều hành của các hãng hàng không

Tác giả: M.T

saosaosaosaosao
Hàng không 15/07/2022 10:13

Bộ GTVT vừa có quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư xây dựng 3 trung tâm điều hành của các hãng hàng không tại CHK Long Thành.


 

Phối cảnh cảng hàng không quốc tế Long Thành

Phối cảnh cảng hàng không quốc tế Long Thành

Quyết định số 913 của Bộ GTVT do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn ký, nêu rõ: tên các dự án là Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành số 1, số 2, số 3 của các hãng hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng và khai thác 03 Trung tâm điều hành của các hãng hàng không phục vụ giai đoạn 1 của Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; đáp ứng mục tiêu điều hành khai thác bay và điều hành dịch vụ mặt đất của hãng hàng không tại CHK quốc tế Long Thành.

Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng 03 Trung tâm điều hành của các hãng hàng không và hạ tầng cơ sở đồng bộ trong phạm vi dự án.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện mỗi dự án khoảng 246 tỷ đồng, vốn của nhà đầu tư. Thời hạn, tiến độ đầu tư dự kiến trong 24 tháng kể từ ngày hợp đồng dự án có hiệu lực. Thời gian khai thác dự án dự kiến là 25 năm kể từ ngày hoàn thành công tác đầu tư.

Bộ GTVT giao Cục Hàng không Việt Nam tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Đối tác công - tư tại văn bản số 269/ĐTCT ngày 12/7/2022 để hoàn thiện hồ sơ danh mục dự án.

Đồng thời, công bố danh mục dự án và triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định tại Thông tư số 23/2021/TT-BGTVT ngày 05/11/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT và các quy định có liên quan, bảo đảm tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư dự án công khai, minh bạch; trong đó xem xét tại điểm a khoản 2 Điều 7 về thông tin hiện trạng khu đất và Điều 15, Điều 33 về hướng dẫn quy trình triển khai đối với dự án chưa giải phóng mặt bằng.

Tiếp tục rà soát các nội dung của danh mục dự án trong quá trình thực hiện, báo cáo Bộ GTVT điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp trong trường hợp cần thiết, bảo đảm tính khả thi.

Ngoài ra, chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính cạnh tranh công bằng, công khai, minh bạch.

Ý kiến của bạn

Bình luận