Hợp tác trong lĩnh vực quốc tế hóa giáo dục giữa 7 trường kỹ thuật

Tác giả: Nam Cường

saosaosaosaosao
Diễn đàn khoa học 18/12/2022 08:52

Vừa qua, nhóm 7 trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam ký kết hợp tác trong lĩnh vực Quốc tế hóa giáo dục với nội dung Kiểm định quốc tế và bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu đào tạo tạo nhân lực chất lượng quốc tế.


Hợp tác trong lĩnh vực quốc tế hóa giáo dục giữa 7 trường kỹ thuật - Ảnh 1.

Đại diện 7 trường ký thỏa thuận hợp tác.

Theo thỏa thuận hợp tác lần này, các trường sẽ phối hợp lĩnh vực quốc tế hóa giáo dục, với các hoạt động chung tổ chức bởi 7 trường gồm: Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Thủy lợi và Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Đây sẽ là cơ hội để các trường cùng nhau phát triển hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động kiểm định quốc tế và bảo đảm chất lượng. Trong bối cảnh quốc tế hóa giáo dục đại học, việc đẩy mạnh các hoạt động kiểm định quốc tế sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Chiến lược phát triển, hoàn thành sứ mạng và mục tiêu tầm nhìn của mỗi trường. Hoạt động hợp tác gồm: Tổ chức tự đánh giá, kiểm định, đánh giá ngoài; văn bản, tài liệu phục vụ hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong; cung cấp nguồn lực triển khai công tác bảo đảm chất lượng, nâng cao chất lượng đào tạo; triển khai các quy trình bảo đảm chất lượng đào tạo; chuyển đổi số trong bảo đảm chất lượng và kiểm định; công tác đo lường, đánh giá và dự báo, cải tiến. Nhóm 7 trường là nhóm gồm những trường đại học tiêu biểu, cần lan tỏa giá trị 7 trường đang hướng tới và chia sẻ kinh nghiệm trong việc kiểm định để mang lại giá trị cộng hưởng.

Hợp tác trong lĩnh vực quốc tế hóa giáo dục giữa 7 trường kỹ thuật - Ảnh 2.

Các trường hợp tác trong lĩnh vực Quốc tế hóa giáo dục với nội dung Kiểm định quốc tế và bảo đảm chất lượng

Quốc tế hóa giáo dục đại học là xu thế tất yếu, nhất là trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay. Với quá trình này, ngành giáo dục Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc bởi việc tham gia kiểm định mang lại rất nhiều lợi ích cho cả phụ huynh, sinh viên và các trường đại học. Việc hợp tác, chia sẻ nguồn lực về kiểm định quốc tế và bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu đào tạo tạo nhân lực chất lượng quốc tế với các trường kỹ thuật sẽ góp phần đào tạo ra những thế hệ công dân toàn cầu đồng thời nâng cao thứ hạng của Việt Nam trên thế giới trong lĩnh vực giáo dục.

Đây là lần thứ năm, 7 trường đại học ký kết hợp tác; trước đó, các trường đã ký kết thỏa thuận hợp tác về xây dựng chương trình đào tạo và thỏa thuận hợp tác về tuyển sinh, đào tạo, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, truyền thông.

Ý kiến của bạn

Bình luận