Hợp tác về xây dựng tiêu chuẩn cảng biển

Tác giả: Hoàng Ngân

saosaosaosaosao
Sản phẩm 09/03/2023 13:31

Mới đây, Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải (ITST) và Viện Quản lý Đất đai và Cơ sở hạ tầng quốc gia Nhật Bản (NILIM) phối hợp tổ chức Hội nghị về công tác xây dựng các tiêu chuẩn về cảng biển.


Hợp tác về xây dựng tiêu chuẩn cảng biển - Ảnh 1.

Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải và Viện Quản lý Đất đai và Cơ sở hạ tầng quốc gia Nhật Bản Ký thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao vị thế trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Theo lãnh đạo ITST, công trình cảng biển đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của đất nước. Từ những năm 60 của thế kỷ trước, nước ta đã chú trọng đến xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với loại hình công trình này dựa theo tiêu chuẩn thiết kế cảng biển của Liên Xô cũ. Tuy nhiên do bộ tiêu chuẩn này biên soạn đã khá lâu và không được cập nhật và đổi mới theo sự tiến bộ của khoa học công nghệ xây dựng công trình nói chung và công trình cảng biển nói riêng đòi hỏi phải có bộ tiêu chuẩn mới.

Nhằm đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu biên soạn bộ tiêu chuẩn thiết kế công trình cảng biển, ITST đã khẳng định được vai trò chủ trì, tập hợp được nhiều chuyên gia. Quá trình biên soạn bộ tiêu chuẩn gặp không ít khó khăn, song với vai trò của mình, ITST đã phối hợp chặt chẽ với NILIM để hoàn thành bộ tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực hàng hải. Thời gian vừa qua, 2 đơn vị đã hợp tác xây dựng Bộ tiêu chuẩn "Thiết kế công trình cảng biển", Bộ tiêu chuẩn này gồm có 10 TCVN. Đến thời điểm hiện nay, hai bên đã hợp tác và hoàn thành và đã được ban hành được 08 TCVN.

Một trong những nội dung kỹ thuật trong biên soạn bộ tiêu chuẩn chủ yếu dựa trên bộ tiêu chuẩn OCDI của Nhật Bản và bộ tiêu chuẩn BS 6349: Công trình hàng hải của Vương quốc Anh. Đồng thời tham khảo các tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, của các hiệp hội như PIANC, OCIMF… cũng như trên cơ sở nghiên cứu tình hình thực tiễn trong hoạt động xây dựng cảng biển ở Việt Nam. Vì vậy, Bộ tiêu chuẩn mới đã cập nhật được các thành tựu mới nhất trong lĩnh vực thiết kế công trình cảng biển của thế giới, phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta.