Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai

Tác giả: Thuỳ Dương

saosaosaosaosao
28/03/2016 15:22

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.

khohan-1870e
Miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ cảnh báo khô hạn nặng (Ảnh minh hoạ)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 về hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thông tư này quy định về chỉ tiêu, biểu mẫu, nội dung, phương pháp, trình tự và trách nhiệm thực hiện thống kê, đánh giá thiệt hại cho thiên tai gây ra của các Bộ, ngành; các tỉnh/thành phố trực thuộc TW; các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các xã, phường, thị trấn.

Các loại thiên tai thống kê đánh giá thiệt hại tại Thông tư này được quy định tại khoản 1, điều 3 Luật Phòng, chống thiên tai và các loại thiên tai khác được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai.

Thông tư này áp đối với các tổ chức, các nhân có liên quan đến hoạt động thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra trên lãnh thổ Việt Nam. Thông tư có hiệu lực từ ngày 30/12/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận