Hướng dẫn tổ chức hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 23/04/2020 15:27

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa có hướng dẫn các Sở GTVT tổ chức hoạt động vận chuyển hành khách trường hợp thay đổi về tần suất hoặc hạn chế điểm đến.


Screen Shot 2020-04-17 at 3.46.56 PM
Các bến xe bắt đầu hoạt động trở lại (Ảnh minh họa).

Theo đó, Tổng cục ĐBVN yêu cầu căn cứ theo xếp hạng nhóm nguy cơ, nhóm nguy cơ thấp và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở GTVT chủ động liên hệ, trao đổi với Sở GTVT liên quan để thống nhất biểu đồ chạy xe tuyến cố định liên tỉnh theo nguyên tắc thực hiện tần suất chạy xe theo mức của địa phương có quy định mức tần suất chạy xe thấp hơn; thông báo cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh, bến xe để triển khai thực hiện.

Đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt, taxi và tuyến cố định nội tỉnh, tùy theo điều kiện thực tế, Sở GTVT đề xuất tham mưu UBND tỉnh, thành phố quy định cụ thể.

Trường hợp các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện phương án tạm dừng các hoạt động vận chuyển hành khách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg thì Sở GTVT phải có trách nhiệm thông báo ngay cho Sở GTVT các địa phương liên quan có tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh đi qua hoặc đến được biết để thống nhất phương án hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải triển khai thực hiện.

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Tổng cục ĐBVN yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm các nội dung tại Văn bản số 3863/BGTVT-VT và Văn bản số 3864/BGTVT-VT ngày 22/4/2020 của Bộ GTVT.

Ý kiến của bạn

Bình luận