Huy động hơn 700 tỷ làm 2 khu cung cấp suất ăn tàu bay

Tác giả: M.T

saosaosaosaosao
Xã hội 13/06/2022 14:29

Tổng diện tích cho 2 khu là 60.781m2, chi phí thực hiện cho mỗi dự án khoảng 362 tỷ đồng với phương án huy động vốn của nhà đầu tư.


 

Phối cảnh cảng hàng không quốc tế Long Thành

Phối cảnh cảng hàng không quốc tế Long Thành

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 721 phê duyệt danh mục Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1 và số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (02 dự án).

Theo đó, mục tiêu đầu tư là xây dựng 02 khu chế biến, cung cấp suất ăn cung cấp trên tàu bay với mỗi khu công suất 20.000 suất ăn/ngày và hạ tầng cơ sở đồng bộ trong phạm vi của 02 dự án, có tổng diên tích cho hai khu là 60.781 m2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện cho mỗi dự án khoảng 362 tỷ đồng với phương án huy động vốn của nhà đầu tư.

Thời hạn, tiến độ đầu tư dự kiến 24 tháng kể từ ngày hợp đồng dự án có hiệu lực. Thời gian khai thác dự án dự kiến 25 năm kể từ ngày hoàn thành công tác đầu tư.

Bộ GTVT giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Đối tác công - tư tại văn bản số 206/ĐTCT ngày 06/6/2022 để hoàn thiện hồ sơ danh mục dự án; công bố danh mục dự án và triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định tại Thông tư số 23/2021/TT-BGTVT ngày 05/11/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT và các quy định có liên quan, bảo đảm tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư dự án công khai, minh bạch

Đồng thời, tiếp tục rà soát các nội dung của danh mục dự án trong quá trình thực hiện, báo cáo Bộ GTVT điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp trong trường hợp cần thiết, bảo đảm tính khả thi.

Bên cạnh đó, chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính cạnh tranh công bằng, công khai, minh bạch.

Ý kiến của bạn

Bình luận