Hủy kế hoạch điều chỉnh vốn dự án tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 28/02/2023 17:00

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước về việc thông báo hủy văn bản điều chỉnh phân khai kế hoạch vốn NSNN năm 2022 (vốn nước ngoài) dự án đầu tư xây dựng tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên.

Hủy kế hoạch điều chỉnh vốn dự án tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên - Ảnh 1.

Thi công dự án tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên

Văn bản cho biết, ngày 19/1/2023, Bộ GTVT có Văn bản 625 về việc điều chỉnh phân khai kế hoạch vốn năm 2022 (vốn nước ngoài) cho dự án đầu tư xây dựng tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên. Trong đó điều chuyển 9 tỷ đồng từ chi phí giải phóng mặt bằng (gồm 6,5 tỷ đồng của tỉnh An Giang và 2,5 tỷ đồng của TP.Cần Thơ) sang chi phí xây lắp.

Tuy nhiên, đến nay, Bộ GTVT chưa nhập phân khai điều chỉnh dự toán trên hệ thống Tabmis do Kho bạc nhà nước tỉnh An Giang đã giải ngân là 38,096/40,770 tỷ đồng (thuộc kế hoạch vốn năm 2022 theo Văn bản 13364/BGTVT-KHĐT ngày 14/12/2022) và số dư còn lại là 2,674 tỷ đồng (nhỏ hơn 6,5 tỷ đồng theo Văn bản 625/BGTVT-KHĐT ngày 19/1/2023).

Do đó, để bảo đảm việc giải ngân kế hoạch vốn phù hợp với phân bổ chi tiết kế hoạch vốn, theo đề nghị của Ban QLDA Mỹ Thuận tại Văn bản 407/PMUMT-KHTH ngày 21/2/2022, Bộ GTVT thông báo huỷ hiệu lực của Văn bản 625/BGTVT-KHĐT ngày 19/1/2023 và đề nghị Bộ tài chính, Kho bạc nhà nước kiểm soát, thanh toán theo thông báo điều chỉnh phân khai kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 (vốn nước ngoài) cho dự án đầu tư xây dựng tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên tại Văn bản 13364/BGTVT-KHĐT ngày 14/12/2022.

Dự án xây dựng tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên khởi công vào tháng 1/2022 với tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỉ đồng, từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia (DFAT); Vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Dự án có chiều dài 15,3km đi qua địa bàn TP.Cần Thơ và TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Khởi công vào tháng 1/2022 và dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2023.
Ý kiến của bạn

Bình luận