Huyện Đất Đỏ-Bà Rịa Vũng Tàu xây dựng, phát triển hạ tầng GTNT

Tác giả: Văn Hùng

saosaosaosaosao
Thị trường 02/02/2021 09:06

Huyện Đất Đỏ đã tạo bước chuyển mình trong phát triển hạ tầng giao thông với sự nỗ lực đầu tư đúng hướng, sự đồng thuận cao trong nhân dân.


15 - Duong Moi (1)

Phát triển hạ tầng giao thông là nền tảng đầu tiên trong tiến trình phát triển kinh tế – xã hội của một địa phương, nhất là với địa phương thuần nông, hầu như bị chia cắt, manh mún vì việc đi lại rất khó khăn như huyện Đất Đỏ. Nhưng có sự đầu tư của tỉnh, có sự nỗ lực đầu tư đúng hướng của Đảng bộ - chính quyền địa phương và có sự đồng thuận cao trong nhân dân mà Huyện Đất Đỏ đã tạo bước chuyển mình trong phát triển hạ tầng giao thông. Với phương châm “ Nhà nước và nhân dân cùng làm” Từ nền tảng này, sau 18 năm tái lập, KT - XH trên địa bàn huyện Đất Đỏ cũng đã có buớc chuyển mình đến nay Huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới.

Cùng với đó, hệ thống kênh mương, thủy lợi, các công trình hệ thống điện trung, hạ thế liên xã được đầu tư đồng bộ, bảo đảm cấp nước, cấp điện an toàn, ổn định cho người dân tưới tiêu, sinh hoạt. Người dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư các loại cây trồng có giá trị cao như nhãn xuồng cơm vàng, mãng cầu ta; đầu tư cơ sở chế biến nông sản; sắm các thiết bị điện, điện tử phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Hệ thống các chợ cũng được đầu tư sửa chữa, xây dựng mới, góp phần tích cực trong việc tiêu thụ sản phẩm tại địa phương.

Theo đánh giá của huyện Đất Đỏ, trong các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, huyện xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, huyện đã triển khai đồng bộ các chính sách để hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đặc biệt phát triển diện tích trồng các loại cây chủ lực, cây đặc sản có hiệu quả kinh tế, phù hợp với quy hoạch nông nghiệp của huyện; khuyến khích liên kết sản xuất - tiêu thụ... Qua đó, chất lượng cuộc sống không ngừng được nâng lên. Hiện nay, thu nhập bình quân của người dân nông thôn tại các xã đạt trên 56 triệu đồng/người/năm.

DSC_0626

Việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện nhận được sự đóng góp, chung tay của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Qua đó góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông nông thôn, kinh tế phát triển theo hướng phát triển bền vững.Cùng với phát triển về hạ tầng giao thông nông thôn Huyện cũng xây dựng được một số công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội như: tuyến đường ven biển Phước Hải-Lộc An, đường quy hoạch số 2, tỉnh lộ 52, tỉnh lộ 44A, Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, các chợ, trường học, trạm y tế….

20201110_160726

Trong những năm qua xây dựng và phát triển, thành quả mà huyện Đất Đỏ có được hôm nay khẳng định những quyết sách phát triển phù hợp, đúng hướng của vùng đất giàu truyền thống cách mạng, hay nói cách khác – cái nôi của phong trào cách mạng ở Bà Rịa Vũng Tàu. Cuộc sống tốt đẹp về vật chất lẫn tinh thần, với mức sống không ngừng nâng lên càng củng cố niền tin của các tầng lớp nhân dân vào Đảng bộ - chính quyền địa phương. 

Ý kiến của bạn

Bình luận