INFOGRAPHIC: Hướng dẫn các bước khai báo y tế toàn dân

Xã hội 09/03/2020 13:29

Làm theo hướng dẫn sau để khai báo y tế trực tuyến được nhanh chóng và chính xác.


 

photo-1-15837243111941050166356
Ý kiến của bạn

Bình luận