Kéo dài tiến độ một gói thầu dự án đường sắt gần 1.800 tỷ đồng

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 20/06/2022 18:11

Bộ GTVT chấp thuận chủ trương cho phép kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp số 12 của dự án.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo thông tin của PV Tạp chí Giao thông vận tải, một gói thầu thuộc dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh vừa được Bộ GTVT chấp thuận gia hạn thời gian hoàn thành.

Cụ thể, Bộ GTVT chấp thuận chủ trương cho phép kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng gói  thầu xây lắp số 12 của dự án để thực hiện công việc bổ sung (nếu có), đảm bảo  tuân thủ quy định.

“Bộ GTVT giao Ban QLDA 85 căn cứ vào tình hình thực hiện thực tế, các điều khoản  của hợp đồng, quyết định điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng để triển khai các  hạng mục bổ sung (nếu có), đồng thời phải rà soát, hoàn thiện các thủ tục liên  quan theo đúng quy định”, văn bản nêu rõ và yêu cầu Ban QLDA 85 khẩn trương thực hiện, đáp ứng tiến độ, chất lượng,  an toàn thi công công trình.

Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang được Bộ GTVT phê duyệt vào tháng 10/2019, có tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, Ban QLDA85 được giao làm đại diện chủ đầu tư.

Dự án sẽ thực hiện gia cố vỏ hầm yếu, thấm dột nặng và thay thế kiến trúc tầng trên tại 10 hầm đường sắt; kéo dài đường ga tại 5 ga, mở mới ga Xuân Sơn Nam (tại H.Đồng Xuân, Phú Yên), di dời ga An Mỹ và đổi tên thành ga Tam Thành (ở H.Phú Ninh, Quảng Nam), sửa chữa đối với 6 ga khác,…

Ý kiến của bạn

Bình luận