Khả năng chống ăn mòn thép carbon của lớp phủ epoxy chứa chất ức chế ăn mòn nano SiO2@Ce3+

Diễn đàn khoa học 15/12/2020 15:20

Mục đích của bài báo là chế tạo thành công các hạt nano SiO2 mang chất ức chế ăn mòn ion Ce(III) SiO2@Ce3+ và sử dụng chúng làm phụ gia ức chế ăn mòn cho lớp phủ trên cơ sở nhựa epoxy và polyamin.


 

PGS. TS. NGUYỄN THỊ MAI; KS. BÙI QUANG TUẤN
Trường Đại học Giao thông vận tải
ThS. TỪ MINH PHƯƠNG
Tổng cục Đường bộ Việt Nam
CN. ĐẶNG THỊ MỸ LINH; ThS. HÀ MINH NGUYỆT; TS. NGUYỄN THIÊN VƯƠNG
Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

DT

Hỗn hợp huyền phù hạt nano SiO2 tro trấu và muối Ce(NO3)3 sau khi phân tán và các hạt nano SiO2 tro trấu mang chất ức chế ăn mòn ion Ce3+ (SiO2@Ce3+)

 

Mục đích của bài báo là chế tạo thành công các hạt nano SiO2 mang chất ức chế ăn mòn ion Ce(III) SiO2@Ce3+ và sử dụng chúng làm phụ gia ức chế ăn mòn cho lớp phủ trên cơ sở nhựa epoxy và polyamin. Kết quả phân tích FE-SEM cho thấy, các hạt nano SiO2@Ce3+ có kích thước khoảng 20 - 30 nm, lớn hơn các hạt nano SiO2 tro trấu (với kích thước khoảng 15 nm). Kết quả phân tích phổ tổng trở điện hóa và quan sát điểm gỉ của mẫu màng sơn chứa 2,5% hạt nano SiO2@Ce3+  và mẫu màng sơn đối chứng chứa 2,5% hạt nano SiO2 tro trấu cho thấy khi bổ sung thêm 2,5% các hạt nano SiO2@Ce3+, lớp phủ có khả năng bảo vệ chống ăn mòn tốt hơn, sau 30 ngày thử nghiệm mù muối, giá trị tổng trở của mẫu màng sơn chứa 2,5% hạt nano SiO2@Ce3+ cao gấp 5 lần so với mẫu màng sơn chứa 2,5% hạt nano SiO2 tro trấu; mẫu màng sơn chứa 2,5% hạt nano SiO2@Ce3+ chưa bị phổng rộp trong khi ở mẫu màng sơn epoxy chứa 2,5% các hạt nano SiO2 đã xuất hiện một số điểm phồng rộp. Các chỉ tiêu kỹ thuật và tính chất cơ lý của sơn lót nghiên cứu đều đạt hoặc vượt so với qui định trong Tiêu chuẩn TCVN 8789-2011 đối với loại sơn bảo vệ kết cấu thép. 

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận