Khắc phục nguy cơ mất ATGT trong Hầm đường bộ Hải Vân

Tác giả: Trần Kim

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 27/04/2017 11:22

Tổng cục ĐBVN yêu cầu Công ty Đèo Cả, Cục QLĐB III, khẩn trương khắc phục tồn tại nâng cao công tác bảo đảm ATGT trong hầm đường bộ Hải Vân.

hva_1
Khẩn trương khắc phục tồn tại nâng cao công tác bảo đảm an toàn giao thông trong hầm đường bộ Hải Vân. (Ảnh nguồn internet)

Theo đó, Hầm đường bộ Hải Vân được bàn giao cho Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả (công ty Đèo Cả) quản lý khai thác và thực hiện hạng mục mở rộng hầm đường bộ Hải Vân. Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục QLĐB III hiện tại hệ thống cọc tiêu phân làn bằng cao su trong hầm Hải Vân đã bị mất gần hết, công tác vệ sinh trong hầm quá bẩn, nên hệ thống đinh phản quang không phát huy được tác dụng nguy cơ mất ATGT cao.

Do đó, để đảm bảo ATGT và vệ sinh môi trường trong hầm Hải Vân, Tổng cục ĐBVN đề nghị Công ty Đèo Cả khẩn trương hoàn trả hệ thống cọc tiêu phân làn bằng cao su, kết hợp đinh phản quang, vệ sinh phần vòm hầm sạch sẽ theo đúng quy trình quản lý, vận hành và bảo trì hầm đường bộ Hải Vân ban hành kèm theo Quyết định số 4290/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT. Đồng thời, giao Cục QLĐB III theo dõi, đôn đốc công tác khắc phục và thực hiện công tác bảo trì hầm Hải Vân của Nhà đầu tư. Trường hợp Nhà đầu tư không thực hiện, gây mất ATGT, Cục QLĐB III xử lý theo thẩm quyền và báo cáo Tổng cục ĐBVN.

Ý kiến của bạn

Bình luận