Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, công nhân bảo trì đường bộ

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 14/09/2023 21:10

Các lớp Hạt trưởng quản lý đường bộ, Nhân viên tuần đường và Quản lý bảo trì cầu, đường bộ sẽ giúp các học viên nâng cao nghiệp vụ trong quản lý, tổ chức thực hiện công tác bảo trì kết cấu hạ tầng công trình giao thông đường bộ.

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, công nhân bảo trì đường bộ - Ảnh 1.

Quang cảnh Lễ khai giảng lớp học

Hôm nay (14/9/2023) tại Bắc Kạn, Trường Cao đẳng GTVT Đường bộ phối hợp với Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 244 và Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn tổ chức khai giảng các lớp học: Hạt trưởng quản lý đường bộ, Nhân viên Tuần đường bộ và Quản lý bảo trì cầu, đường bộ.

Các lớp học này nhằm nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, kỹ thuật viên và công nhân đã và đang thực hiện công tác bảo trì kết cấu hạ tầng công trình giao thông đường bộ mà hai đơn vị đang quản lý, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới toàn diện công tác quản lý,  bảo trì các công trình giao thông đường bộ theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 10/11/2022 của Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam về "Tăng cường các giải pháp để đảm bảo chất lượng công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ".

Ông Nguyễn Đức Phú, Quyền Hiệu trưởng Trường cao đẳng GTVT phát biểu khai giảng khóa học

Trước đó, Nghị quyết Trung ương số 13 - NQTW ngày 16/12/2012 và Quyết định số 35/2009/QĐ-TTg ngày 03/3/2009 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển GTVT đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định: bên cạnh đầu tư phát triển, phải coi trọng công tác quản lý, bảo trì, đảm bảo khai thác hiệu quả, bền vững kết cấu hạ tầng giao thông hiện có.

Trong nhiều năm qua, công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cũng là lĩnh vực được Bộ GTVT đặc biệt quan tâm. Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý, khai thác, vận hành và bảo trì hệ thống đường bộ ở Việt Nam, ngày ngày 16/3/2013, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 538/QĐ-BGTVT phê duyệt "Đề án đổi mới toàn diện công tác bảo trì hệ thống quốc lộ".

Ông Trần Hữu Trường, Giám đốc công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 244 phát biểu tại lễ khai giảng.

Thực hiện chủ trương của Bộ GTVT, ngày 2/1/2014, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) có Công văn số 29/TCĐBVN-TCCB gửi các Sở GTVT và các cơ quan đơn vị trong ngành về việc phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm nhiệm vụ Tuần kiểm, Quản lý bảo trì, Hạt trưởng quản lý đường bộ.

Chính vì vậy, bên cạnh việc thực hiện kế hoạch và tiến độ đào tạo năm 2023 của Trường Cao đẳng GTVT Đường bộ về đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, sự kiện khai giảng các lớp: Hạt trưởng quản lý đường bộ, Nhân viên Tuần đường bộ và Quản lý bảo trì cầu, đường bộ tại Bắc Kạn ngày 14/9/2023 là minh chứng rõ nét trong việc cụ thể hoá chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT, Cục Đường bộ Việt Nam nhằm tăng cường các giải pháp để đảm bảo chất lượng công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và cả nước.

Ý kiến của bạn

Bình luận