Khai mạc Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thăng Long

Tác giả: Bảo Châu

saosaosaosaosao
Chính trị 30/08/2015 07:36

Ngày 29/8, Tổng công ty Thăng Long đã tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã đến dự.

tl2
Đảng bộ Tổng công ty Thăng Long lần thứ XI

Tham gia nhiều dự án lớn, doanh thu tăng trưởng khá

Nhiệm kỳ qua, Tổng công ty giữ vững, ổn định và phát triển, sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty có mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng về cơ bản đã vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội X đề ra, Sản lượng và doanh thu tăng bình quân hàng năm trên 11%, so với đầu nhiệm kỳ doanh thu tăng 184%. (năm 2010 là 2.714,6 tỷ, năm 2014 là 5.016,9tỷ)

Thời gian qua, Tổng công ty đã trúng thầu nhiều công trình, dự án lớn; đã triển khai thi công và hoàn thành bàn giao nhiều công trình. Tổng công ty đã mở rộng mối quan hệ và hình thức kinh doanh, bước đầu triển khai một số dự án BOT, từng bước khai thác tiềm năng của đơn vị. Tổng công ty đã đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân của người lao động năm sau cao hơn năm trước; đời sống cán bộ, đảng viên, CNVC được nâng lên rõ rệt.

Công tác đảng luôn được chú trọng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng uỷ đã xây dựng qui chế hoạt động, xây dựng chương trình lãnh đạo toàn khóa, triển khai các chương trình hàng năm, đồng thời kiên quyết chỉ đạo theo mục tiêu, chương trình đã đề ra.

Chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng công ty thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, thường xuyên phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất trên các công trường, đơn vị. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tính xung kích của đoàn viên thanh niên...

Để đạt được những kết quả trên là do Đảng bộ Tổng công ty đã phát huy tính chủ động, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và Bộ GTVT vào thực tế của Đảng bộ, xây dựng các chương trình, kế hoạch và có những nghị quyết sát đúng với tình hình thực tế. BCH và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo, phân công, phân cấp một cách hợp lý trên từng lĩnh vực, tạo sự chủ động trong lãnh đạo, điều hành và hoạt động của đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ TCT vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm như: Kết quả SXKD của một số đơn vị chưa cao và không đồng đều, chưa tương xứng với tiềm năng, một số dự án, công trình chưa đảm bảo tiến độ.

Phát huy thế mạnh làm lợi thế cạnh tranh

Phát huy thế mạnh về nguồn lực và thương hiệu, nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh cho tương xứng với tiềm năng và lợi thế của Tổng công ty. Quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng thương hiệu của Tổng công ty.

Tập trung phát triển và nâng cao năng lực xây dựng cầu đường, lấy xây dựng cầu là mũi nhọn, trong đó đặc biệt chú trọng những dự án cầu lớn, dự án đầu tư phát triển giao thông đô thị hiện đại, dự án hầm, tầu điện ngầm, tầu điện trên cao, đường cao tốc để có điều kiện đầu tư và tiếp thu công nghệ mới. Tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời chú trọng mở rộng các hình thức đầu tư như: BOT, BT, kinh doanh bất động sản, dịch vụ, văn phòng một cách có chọn lọc, phát triển các dịch vụ tư vấn về kỹ thuật, thương mại, đào tạo nguồn nhân lực ...

Tiếp tục sắp xếp và đổi mới các doanh nghiệp cho phù hợp với su thế hiện nay và thích ứng kịp thời với cơ chế  thị trường. Chú trọng xây dựng một số công ty và các công ty con thành các công ty mạnh, là nòng cốt cho sự phát triển của Tổng công ty; triển khai mô hình trực tiếp sản xuất để nâng cao vai trò, năng lực của Tổng công ty, đảm bảo công ty mẹ thực sự mạnh về mọi mặt.

Khai thác có hiệu quả các lợi thế về đất đai của Tổng công ty và các đơn vị, trong đó coi trọng phương án liên doanh, liên kết để cùng đầu tư, khai thác với phương châm: Đúng luật và có hiệu quả cao nhất.

Tiếp tục đổi mới phương thức quản trị và điều hành doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, trọng tâm là quản trị tài chính, đồng thời tăng cường năng lực quản lý điều hành dự án để phù hợp với mô hình công ty cổ phần và xu thế phát triển của thị trường . Đây là những yếu tố quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động SXKD nói chung và quản lý chi phí nói riêng; khắc phục ngay những sơ hở, yếu kém trong quản lý.

Đảm bảo việc thực hiện các quy trình đầu tư các dự án; kiên quyết không đầu tư dàn trải, hiệu quả thấp, gây lãng phí, thiệt hại cho doanh nghiệp.

Công tác quản lý, điều hành dự án theo hướng đổi mới, đảm bảo các yêu cầu: An toàn - Chất lượng - Tiến độ - Đảm bảo môi trường - Hiệu quả. Tổng công ty và các đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm để chiếm lĩnh thị trường.

Xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, cần tạo được sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đặc biệt là cấp chi bộ, xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng với người lao động. Chăm lo công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, các hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy, xây dựng quy trình quản lý cán bộ cho phù hợp với mô hình hoạt động cũng như tình hình thực tế hiện nay cuả Tổng công ty. Phát huy và nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ SXKD của đơn vị.

Lựa chọn tốc độ tăng trưởng hợp lý trên cơ sở phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Khai thác tốt thiết bị, lao động, tiền vốn và các tiềm năng khác để mang lại hiệu quả cao.

Tổng giá trị sản lượng, doanh thu và các chỉ tiêu khác: Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước.

Phấn đấu Đảng bộ Tổng công ty giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; trên 50% TCCSĐ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt và phấn đấu 15 % đảng viên hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 150 đảng viên mới trở lên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thăng Long nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm 23 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội gồm 4 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Ý kiến của bạn

Bình luận