Khai thác an toàn hệ trục chính dùng động cơ diesel hai kỳ máy chính khi sử dụng kết quả tính ứng suất xoắn hệ trục tàu vận tải biển trong thiết kế đóng mới

Diễn đàn khoa học 16/12/2020 10:34

Bài báo nghiên cứu tính dự báo bổ sung các trường hợp hai xy-lanh không cháy so với yêu cầu quy phạm phân cấp và đóng tàu biển đưa ra. Bài báo đưa ra khuyến cáo khai thác lựa chọn chế độ vòng quay an toàn cho HTC nhằm tránh ứng suất xoắn nguy hiểm.


 

ThS. PHẠM VĂN THÀNH
Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
CAO ĐỨC HẠNH; ThS. TRẦN VĂN NGỌC; PGS. TSKH. ĐỖ ĐỨC LƯU
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
ThS. NGUYỄN XUÂN TRỤ
Viện Kỹ thuật Hải quân

DT

TVP trên HTC tàu HR34000 DWT tại chế độ ngắt cháy trong các xy-lanh

 

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu dao động xoắn (TV) đối với hệ trục chính (HTC) dùng động cơ diesel máy chính (ME) hai kỳ lai chân vịt trên cơ sở tổng hợp, phân tích các bảng tính và kết quả đo dao động xoắn (TVC và TVM) đối với HTC của một số tàu vận tải biển hiện đại đã đóng tại Việt Nam và Nhật Bản. Bài báo nghiên cứu tính dự báo bổ sung các trường hợp hai xy-lanh không cháy so với yêu cầu quy phạm phân cấp và đóng tàu biển đưa ra. Bài báo đưa ra khuyến cáo khai thác lựa chọn chế độ vòng quay an toàn cho HTC nhằm tránh ứng suất xoắn nguy hiểm. Bài báo đề xuất kiến nghị phù hợp trong tính TV cho HTC tàu biển dạng này khi thiết kế đóng mới cũng như áp dụng các phương pháp, thuật toán, thiết bị giám sát và chẩn đoán kịp thời không cháy trong ME.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận