Khẩn trương chọn nhà thầu thiết kế cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 07/07/2022 14:49

Giám đốc ban quản lý dự án có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai đảm bảo tiến độ yêu cầu.


Thi công cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu

Thi công cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các Ban Quản lý dự án: 2, 6, 7, 85, đường Hồ  Chí Minh, Thăng Long, Mỹ Thuận thực hiện lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán dự án xây dựng  tuyến đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, Bộ GTVT yêu cầu các ban quản lý dự án chủ động chuẩn bị các nội dung (kế hoạch lựa chọn nhà thầu, danh sách nhà thầu, đề cương nhiệm vụ và dự toán, hồ sơ yêu  cầu…) để tổ chức lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán dự án  xây dựng tuyến đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025 ngay sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt; trình tự, thủ tục  chỉ định thầu theo quy định pháp luật đấu thầu; nhà thầu được lựa chọn phải đáp  ứng năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu. 

“Giám đốc ban quản lý dự án có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc  chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức triển khai đảm bảo tiến độ yêu cầu; chịu trách  nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ GTVT về kết quả thực hiện”, Bộ GTVT chỉ đạo.

Trước đó, ngày 11/1/2022, Quốc hội khóa XV thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, gồm các đoạn: Từ Bãi Vọt (Hà Tĩnh) đến Cam Lộ (Quảng Trị), từ Quảng Ngãi đến Nha Trang (Khánh Hòa) và từ Cần Thơ đến Cà Mau. Dự án gồm 12 dự án thành phần, dài khoảng 729km, tổng mức đầu tư khoảng 146.990 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn

Bình luận