Khẩn trương hoàn thiện thủ tục nghiệm thu đưa vào khai thác cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 14/08/2023 10:52

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA6 thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư về quản lý xây dựng công trình tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thành các hạng mục.

Khẩn trương hoàn thiện thủ tục nghiệm thu đưa vào khai thác cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu - Ảnh 1.

Dự án cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50km đi qua hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An

Bộ GTVT vừa có văn bản chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Ban QLDA6 khẩn trương phối hợp hoàn thiện thủ tục để nghiệm thu đưa vào khai thác dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu.

Bộ GTVT cho biết, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đang được Ban QLDA6 (chủ đầu tư) chỉ đạo các nhà thầu và các đơn vị liên quan triển khai thi công, dự kiến hoàn thành, thông xe chính tuyến đưa vào khai thác trước ngày 2/9/2023.

Để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng, đáp ứng tiến độ trên, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA6 thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư về quản lý xây dựng công trình tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thành các hạng mục.

Tổ chức và trực tiếp tham gia nghiệm thu hoàn thành toàn bộ hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng theo quy định tại Điều 23 Nghị định 06 ngày 26/1/2021 của Chính phủ; lập hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định để phục vụ việc kiểm tra công tác nghiệm thu của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đảm bảo đủ điều kiện đưa vào khai thác.

Đồng thời, Ban QLDA6 phối hợp với Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng để lập kế hoạch kiểm tra, khắc phục các tồn tại (nếu có),… đảm bảo hoàn thành các thủ tục cần thiết đưa dự án vào khai thác theo đúng quy định, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

"Ban QLDA6 triển khai hoàn thiện các thủ tục pháp lý về quy trình bảo trì, vận hành khai thác, báo cáo thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa công trình vào khai thác, phương án tổ chức giao thông; kiểm tra, rà soát để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam để hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao công trình đưa vào khai thác", Bộ GTVT nêu rõ.

Bộ GTVT yêu cầu Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để xem xét tham mưu Bộ GTVT thẩm định an toàn giao thông trước khi đưa công trình vào khai thác.

Đối với Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT chỉ đạo cơ quan này rà soát, có ý kiến đối với quy trình bảo trì, vận hành khai thác của dự án (nếu cần) đảm bảo đáp ứng các quy định có liên quan về công tác quản lý, bảo trì theo chỉ đạo của Bộ GTVT tại Văn bản 8384 ngày 2/8/2023.

"Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với chủ đầu tư để hoàn thiện thủ tục nhận bàn giao dự án ngay sau khi Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư để đưa dự án vào khai thác, sử dụng; Phê duyệt phương án tổ chức giao thông đối với dự án theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 06 ngày 12/5/2023 của Bộ GTVT", Bộ GTVT yêu cầu.

Cuối cùng, Bộ GTVT giao Cục Quản lý đầu tư xây dựng chỉ đạo đôn đốc chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục đáp ứng tiến độ; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng kiểm tra nhà nước khi có yêu cầu.

Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50km đi qua hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Trong giai đoạn hoàn chỉnh, dự án xây dựng quy mô 6 làn xe, nền đường 32,25m, vận tốc thiết kế 100 - 120km/h.

Trước mắt, trong giai đoạn phân kỳ, dự án xây dựng quy mô 4 làn xe, nền đường 17m, vận tốc thiết kế 80km/h. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 7.293 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
Ý kiến của bạn

Bình luận