Khẩn trương sửa chữa mặt cầu Hồ trên QL38

Giao thông 24h 28/06/2023 10:36

Đây là yêu cầu của Cục ĐBVN đối với các doanh nghiệp dự án thực hiện ngay việc sửa chữa mặt cầu Hồ để bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế hư hỏng thêm


Khẩn trương sửa chữa mặt cầu Hồ trên QL38 - Ảnh 1.

Mặt cầu Hồ đang xuống cấp (ảnh Văn Phòng QLĐB I.5)

Cục ĐBVN cho biết, hiện nay phần mặt cầu Hồ (tại Km12+963 trên QL.38) đang bị hư hỏng, nhiều xuất hiện ổ gà, mặt đường bị rạn vỡ nhiều, các khe co giãn cao su mặt cầu bị hư hỏng gần hết không còn tác dụng vv… tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT. Về việc này, Cục ĐBVN đã có nhiều văn bản yêu cầu, đôn đốc Công ty Cổ phần BOT 38 sửa chữa, khắc phục, tuy nhiên đến nay việc sửa chữa của Doanh nghiệp dự án vẫn chưa được thực hiện.

Cũng theo Cục ĐBVN, để bảo đảm ATGT và ngăn chặn các hư hỏng tiếp tục phát triển nặng thêm, việc sửa chữa cầu Hồ là rất cần thiết và cấp bách. Do đó, Cục ĐBVN yêu cầu các Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án BOT QL.38 trước mắt, chỉ đạo ngay nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên (BDTX) sửa chữa các vị trí bị hư hỏng trên mặt cầu Hồ để đảm bảo mặt đường êm thuận cho các phương tiện tham gia giao thông an toàn, bằng nguồn kinh phí BDTX hàng năm. Đồng thời khẩn trương lập phương án sửa chữa mặt cầu và khe co giãn cầu Hồ để báo cáo Cục ĐBVN thỏa thuận trước ngày 10/7/2023.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án BOT QL38 rà soát Hợp đồng BOT của dự án, báo cáo Cục ĐBVN xem xét điều chỉnh, bổ sung các nội dung cần thiết (đặc biệt là các hạng mục KCHTGT thuộc phạm vi dự án nhưng chưa được bổ sung vào hợp đồng); báo cáo, đề xuất gửi về Cục ĐBVN trước ngày 10/7/2023;

Đồng thời, giao Khu QLĐB I kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án đối với các nội dung yêu cầu tại điểm a và b mục 1 văn bản này. Trường hợp Nhà đầu tư/ Doanh nghiệp dự án không thực hiện hoặc thực hiện không đảm bảo về tiến độ, chất lượng thì kịp thời đôn đốc và báo cáo Cục ĐBVN để xử lý.

Ý kiến của bạn

Bình luận