Khẩn trương triển khai sửa chữa QL3B qua tỉnh Bắc Kạn

Tác giả: KL

saosaosaosaosao
Đường bộ 07/07/2023 10:50

Sở GTVT Bắc Kạn phải khẩn trương triển khai ngay việc sửa chữa hư hòng nền, mặt đường một số đoạn tuyến trên QL3B qua địa bàn đang bị xuống cấp


Trao đổi với Tạp chí GTVT, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, để đảm bảo chất lượng công trình, an toàn giao thông và hiệu quả sửa chữa tổng thể của Dự án, Cục ĐBVN chấp thuận về nguyên tắc cho phép điều chỉnh, bổ sung một số khối lượng sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình đoạn Km172+900-Km175+700, Km177+400-Km178+600, Km183+100- Km183+700, Km177+400-Km178+600, Km183+100-Km183+700, Km184+750- Km186 QL3B tỉnh Bắc Kạn (Dự án).

Khẩn trương triển khai sửa chữa QL3B qua tỉnh Bắc Kạn - Ảnh 1.

QL3B đi qua tỉnh Bắc Kạn (ảnh minh hoạ).

Cục Đường bộ Việt Nam ủy quyền cho Chủ đầu tư (Sở GTVT Bắc Kạn) thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo KT-KT công trình theo các quy định hiện hành và không vượt tổng mức đầu tư đã duyệt. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về các nội dung điều chỉnh, bổ sung được phê duyệt. 

Đồng thời, Chủ đầu tư phối hợp tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công tiến hành khảo sát, rà soát chi tiết, xác định cụ thể khối lượng, phạm vi sửa chữa điều chỉnh bổ sung để đảm bảo chất lượng các hạng mục sửa chữa và hiệu quả sửa chữa tổng thể của dự án; lập hồ sơ thiết kế điều chỉnh theo quy định, tuân thủ các tiêu chuẩn phê duyệt của dự án, quy định của Hợp đồng và các quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.

Khẩn trương triển khai sửa chữa QL3B qua tỉnh Bắc Kạn - Ảnh 2.

Một đoạn tuyến thuộc QL 3B qua tỉnh Bắc Kạn

Trước đó Sở GTVT Bắc Kạn đã có văn bản số 871/SGTVT-BQLBT về việc điều chỉnh Báo cáo KTKT công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình đoạn Km172+900-Km175+700, Km177+400-Km178+600, Km183+100- Km183+700, Km177+400-Km178+600, Km183+100-Km183+700, Km184+750- Km186 QL3B tỉnh Bắc Kạn. Theo báo cáo của Chủ đầu tư, trong quá trình rà soát, đối chiếu hiện trạng tuyến với hồ sơ thiết kế cần phải điều chỉnh, bổ sung một số khối lượng sửa chữa để đảm bảo ATGT (bổ sung khối lượng thay thế tấm đan rãnh hư hỏng; bổ sung khối lượng sửa chữa cục bộ mặt đường; bổ sung khối lượng gia cố lề BTXM). Kinh phí điều chỉnh, bổ sung lấy từ kinh phí còn dư của dự án.

Ý kiến của bạn

Bình luận