Khẩn trương xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 03/08/2022 14:47

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phải có giải pháp xử lý phù hợp để đáp ứng tiến độ hoàn thành xây dựng trạm dừng nghỉ.


Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45

Bộ GTVT vừa ban hành thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp về đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Theo đó, để đảm bảo có hệ thống trạm dừng nghỉ dọc tuyến phục vụ nhu cầu đi lại của người tham gia giao thông khi đưa các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông vào khai thác, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phải có giải pháp xử lý phù hợp để đáp ứng tiến độ hoàn thành xây dựng trạm dừng nghỉ.

Trước mắt, ưu tiên đầu tư xây dựng để hoàn thành các trạm dừng nghỉ đối với 4 dự án thành phần sẽ hoàn thành trong năm 2022 (Mai Sơn - QL45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây).

Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) rà soát lại toàn bộ quy hoạch để phân loại lại toàn bộ các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, khẩn trương báo cáo Bộ GTVT qua Vụ PPP trước ngày 5/8/2022.

Bộ GTVT giao Tổng cục ĐBVN chủ trì xây dựng thông tư quy định về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ.

“Sau khi Tổng cục ĐBVN trình dự thảo thông tư, Bộ GTVT yêu cầu Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung rà soát, hoàn thiện nội dung dự thảo thông tư để trình Bộ GTVT đảm bảo các tiêu chuẩn về kỹ thuật, chức năng cơ bản phục vụ hoạt động đường cao tốc theo yêu cầu để ban hành thông tư trong quý IV/2022 làm sở thực hiện các bước đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông”, Thông báo nêu rõ.

 Đồng thời, Bộ GTVT giao Vụ Đối tác công tư (PPP), Ban QLDA6 trong quá trình thực hiện việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong hai giai đoạn 2017-2020 và 2021-2025 cần rà soát các nghị quyết của Chính phủ để nghiên cứu các hình thức đầu tư, báo cáo kiến nghị hình thức đầu tư phù hợp, xác định nguồn vốn, phương thức thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư; Phối hợp với TEDI và các cơ quan đơn vị rà soát lại rà soát lại toàn bộ quy hoạch để phân loại lại toàn bộ các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Đối với Tổng cục ĐBVN và Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ GTVT giao hai cơ quan này rà soát lại Thông tư 48 ngày 15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ về các tiêu chí, quy mô, các loại trạm dừng nghỉ đáp ứng các nhu cầu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

“Về công tác chuẩn bị đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án đầu tư trạm dừng nghỉ ở vị trí nào, Bộ GTVT giao cho ban quản lý đang quản lý đầu tư đường cao tốc tại khu vực đó thực hiện với quy mô trạm dừng nghỉ chỉ giải phóng mặt bằng; các nhà đầu tư thực hiện san lấp mặt bằng, làm đường vào, đường ra, vệ sinh, cây xanh, kinh doanh dịch vụ,… đạt quy chuẩn trạm dừng nghỉ theo yêu cầu”, Văn bản của Bộ GTVT nêu rõ.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận