Khẩn trương xây dựng quy trình vận hành tại trạm thu phí Nha Trang - Cam Lâm

Tác giả: KL

saosaosaosaosao
Vận tải 25/04/2024 07:09

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Công ty TNHH đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thí điểm, các Quy trình vận hành, Quy trình xử lý sự cố, Quy chế đối soát, ... gửi Cục để có ý kiến trước khi triển khai thu phí.Khẩn trương xây dựng quy trình vận hành tại trạm thu phí Nha Trang - Cam Lâm- Ảnh 1.

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Theo đó, ngày 29/12/2023, Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản số 9040/CĐBVN-KHCN, MT&HTQT đề nghị Chủ đầu tư, đơn vị vận hành thu phí, đơn vị vận hành hệ thống ITS, Công ty VDTC, Công ty VETC khẩn trương phối hợp xây dựng Kế hoạch triển khai thí điểm, các Quy trình vận hành, Quy trình xử lý sự cố, Quy chế đối soát,... gửi Cục Đường bộ Việt Nam để xem xét, có ý kiến trước ngày 15/01/2024. 

Tuy nhiên đến nay, Cục Đường bộ Việt Nam chưa nhận được văn bản của Công ty TNHH đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm. 

Để bảo đảm việc triển khai thí điểm mô hình thu phí trên tuyến Nha Trang - Cam Lâm theo đúng quy định, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Công ty TNHH đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thí điểm, các Quy trình vận hành, Quy trình xử lý sự cố, Quy chế đối soát... gửi Cục Đường bộ Việt Nam để có ý kiến trước khi triển khai thu phí.

Trước đó, theo văn bản số 12189/BGTVT-CĐCTVN ngày 27/10/2023 của Bộ GTVT, mô hình thu phí tuyến Nha Trang – Cam Lâm được triển khai thí điểm theo mô hình "đầu vào ETC đa làn tự do (không có barrier), đầu ra ETC đơn làn (có barrier), không có làn MTC"; Cục Đường bộ Việt Nam được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan rà soát, thống nhất các nội dung kỹ thuật, phương án kết nối, các vấn để liên quan để thực hiện mô hình thí điểm và theo dõi việc triển khai mô hình thí điểm tại dự án.

Ý kiến của bạn

Bình luận