Khánh Hòa thông qua nguồn vốn địa phương làm đường gần 2.000 tỷ kết nối với Ninh Thuận, Lâm Đồng

Tác giả: Nguyên Khang

saosaosaosaosao
Đường bộ 02/12/2022 18:02

Đây là nhóm dự án quan trọng quốc gia, cấp quyết định chủ trương đầu tư là Quốc hội; Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa là đơn vị lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Khánh Hòa thông qua nguồn vốn địa phương làm đường gần 2.000 tỷ kết nối với Ninh Thuận, Lâm Đồng - Ảnh 1.

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII

Ngày 2/12, tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII đã thông qua Nghị quyết thống nhất chủ trương thực hiện và cam kết phân bổ nguồn vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng và Đường tỉnh ĐT.707 (xã Phước Thành, huyện Bác Ái, Ninh Thuận).

Đây là nhóm dự án quan trọng quốc gia, cấp quyết định chủ trương đầu tư là Quốc hội; Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa là đơn vị lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Theo đó, dự án có tổng chiều dài khoảng 56,9 km: gồm 29,3km thuộc địa phận huyện Khánh Vĩnh và 27,6km thuộc địa phận huyện Khánh Sơn.

Khánh Hòa thông qua nguồn vốn địa phương làm đường gần 2.000 tỷ kết nối với Ninh Thuận, Lâm Đồng - Ảnh 2.

Hướng tuyến từ điểm đầu dự án tuyến đi về phía Nam QL27C, kết thúc tại ranh giới với tỉnh Ninh Thuận. Ảnh minh họa

Tổng mức đầu tư dự án là 1.929 tỉ đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 101 tỉ đồng, chi phí xây dựng 1.464 tỉ đồng,... Nguồn vốn Trung ương giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ 1.000 tỉ đồng đầu tư dự án có tính chất liên vùng, vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 khoảng 930 tỉ đồng.

Việc xây dựng đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng góp phần xóa bỏ tính độc đạo của đường TL9 nối QL1 qua TP. Cam Ranh đến trung tâm huyện miền núi Khánh Sơn, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh nói riêng và Khánh Hòa nói chung, kết nối liên vùng với tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng.

Hình thành trục giao thông theo hướng Bắc – Nam, nối đường TL9 với đường Sông Cầu – Yang Bay, góp phần tăng cường an ninh quốc phòng, tạo điều kiện cơ động trong tình huống cấp thiết.

Hoàn thiện hệ thống giao thông liên huyện, liên xã trong khu vực tuyến đi qua, bao gồm kết nối huyện Khánh Sơn với huyện Khánh Vĩnh; tỉnh Khánh Hòa với huyện Bác Ái, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) và TP. Đà Lạt (Lâm Đồng)

Theo kế hoạch dự kiến, công tác chuẩn bị dự án từ năm 2023 và cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2027. Dự án có Quy mô đầu tư theo phương án 2 làn xe, bề rộng nền đường 9m, tiêu chuẩn cấp IV miền núi.

Hướng tuyến từ điểm đầu dự án tuyến đi về phía Nam QL27C, khi cắt qua sông Cầu tuyến đi về phía Tây – Tây Nam vào khu vực thác Yang Bay, sau đó tuyến đi chủ yếu theo hướng Nam vượt núi Hòn Bà đến đường tỉnh ĐT.656, từ đó tuyến bám theo ĐT.656 đi theo hướng Tây và kết thúc tại ranh giới với tỉnh Ninh Thuận.

Toàn tuyến dự kiến có 17 cây cầu, trong đó có 2 cầu hiện hữu giữ nguyên.

Dự kiến tổng diện tích đất chiếm dụng sơ bộ khoảng 128ha, trong đó đất nông nghiệp 37,18ha; đất ở khoảng 7,26ha; đất rừng đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là 75,58ha (rừng phòng hộ 27ha; đặc dụng 32ha; sản xuất 15ha; đất khác khoảng 8,9ha).