Khảo sát ảnh hưởng của hệ số bám tới khả năng điều khiển của hệ thống hạn chế trượt quay trên ô tô tải

Diễn đàn khoa học 23/03/2021 11:05

Hiện tượng trượt quay của bánh xe chủ động làm giảm tính năng ổn định hướng chuyển động và tính năng cơ động của ô tô.


 

TS. TRẦN VĂN THOAN; TS. LÊ ANH VŨ; TS. KHỔNG VĂN NGUYÊN
ThS. ĐỒNG MINH TUẤN; ThS. BÙI ĐỨC HẠNH; ThS. NGUYỄN VĂN NHƠN

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

DT

Sơ đồ các lực tác dụng lên ô tô trong quá trình chuyển động

 

Hiện tượng trượt quay của bánh xe chủ động làm giảm tính năng ổn định hướng chuyển động và tính năng cơ động của ô tô. Các hệ thống điều khiển hạn chế trượt quay ra đời nhằm giúp ô tô giảm thiểu hiện tượng này. Tuy nhiên, khả năng điều khiển của hệ thống hạn chế trượt quay cũng phụ thuộc vào các điều kiện thực tế của mặt đường. Bài báo tiến hành khảo sát sự ảnh hưởng của hệ số bám đến khả năng điều khiển hạn chế trượt quay trên đối tượng ô tô tải.
Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận