Khiển trách giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa chi sai hàng trăm triệu

Xã hội 26/11/2016 15:41

Ngày 26-11, ông Lê Thuận Bé, phó giám đốc Sở GTVT Cần Thơ cho biết vừa triển khai quyết định kỷ luật “khiển trách” đối với ông Bùi Hữu Tâm, giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa.

 

Khiển trách giám đốc Cảng vụ đường thủy nội chi sa

Ông Tâm đã để xảy ra vi phạm trong quản lý tài chính “không thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, không công khai, minh bạch, không phân công, phân cấp quản lý gắn với quyền hạn trách nhiệm; không nộp các khoản phải nộp vào ngân sách”.

Theo kết luận thanh tra, lãnh đạo Cảng vụ đường thủy nội địa Cần Thơ đã sử dụng tiền ngân sách và lệ phí để chi cho một số hoạt động không phù hợp, vượt định mức như: chi tiếp khách, trang phục, thuê mướn dịch vụ… gần 56 triệu đồng. 

Số tiền 56 triệu đồng xây dựng, sửa chữa nơi làm việc đã không được công khai tài chính, từ đó không có hợp đồng xây dựng, không có dự toán được phê duyệt...

Riêng số tiền 120 triệu đồng được đối tác hỗ trợ để di dời trụ sở cũng buộc phải nộp lại ngân sách vì số tiền này đã không được nộp về đơn vị.

Kết luận thanh tra cũng yêu cầu lãnh đạo Cảng vụ đường thủy nội địa Cần Thơ phải khắc phục và nộp lại ngân sách trên 286 triệu đồng chi sai mục đích.

Ý kiến của bạn

Bình luận