Khởi công 2 cầu nối tỉnh Hải Dương và TP.Hải Phòng

Tác giả: Văn Hùng

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 17/05/2020 06:58

Sáng ngày 16/5, UBND TP. Hải Phòng và UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ Khởi công xây dựng cầu Quang Thanh và cầu Dinh.


20200516_095049
Lãnh đạo 2 địa phương làm lễ khởi công

 Cầu Quang Thanh (nối huyện An Lão của TP. Hải Phòng với huyện Thanh Hà của tỉnh Hải Dương qua sông Văn Úc) và cầu Dinh (nối huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương qua sông Kinh Thầy). Đây là hoạt động quan trọng nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 130 Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) và kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2020).Hai công trình giao thông trọng điểm này được triển khai là sự cụ thể hóa kết quả về việc hợp tác cùng phát triển giữa 2 địa phương, tăng cường năng lực giao thông, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, đẩy mạnh giao lưu thương mại và văn hóa giữa hai địa phương, mở ra cơ hội kết nối hiệu quả liên kết vùng, trong đó “Hải Phòng là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước” theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai địa phương, nhất là nhân dân các huyện, thị xã nơi các dự án đi qua. Cầu Quang Thanh được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, có chiều dài Lc= 536m, rộng cầu 12m. Cầu gồm 10 nhịp, tải trọng thiết kế HL93, kích thước khoang thông thuyền là 50m x 9,5m. Nhịp chính thiết kế dầm Extradosed với sơ đồ ( 70+110+70) m dầm liên tục bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Phần cầu dẫn gồm 7 nhịp dầm SuperT bê tông cốt thép dự ứng lực. Xây dựng đường dẫn hai đầu cầu theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với bề rộng nền đường Bn = 12m, mặt đường cấp cao A1.

Cầu Dinh được thiết kế bằng bê tông cốt thép dự ứng lực vượt sông Kinh Thầy, chiều dài Lc=369,8m, rộng cầu 12m. Cầu gồm 07 nhịp, tải trọng thiết kế HL93, kích thước khoang thông thuyền là 50m x 9,5m. Xây dựng đường dẫn hai đầu cầu theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với bề rộng nền đường Bn=12m, mặt đường cấp cao A1.

Cầu Quang Thanh và Cầu Dinh khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ khắc phục khó khăn trong tham gia giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, cải thiện đời sống của nhân dân trên địa bàn 3 huyện: An Lão, Thanh Hà, Thủy Nguyên, và thị xã Kinh Môn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn hóa và đảm bảo an ninh quốc phòng của các địa phương TP. Hải Phòng và tỉnh Hải Dương.

Ý kiến của bạn

Bình luận