Không có việc "bị kỷ luật vẫn được lên chức" ở Cảng vụ ĐTNĐ KVI

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Ý kiến 11/01/2016 06:01

Trao đổi với PV, đại diện lãnh đạo Cảng vụ ĐTNĐ KVI cho biết, trong năm 2015 Cảng vụ ĐTNĐ KV1 không tiến hành bổ nhiệm mới bất kỳ trường hợp nào.


 

Cảng vụ viên tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm
Cảng vụ viên tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về cảng bến và phương tiện

Trong thời gian vừa qua, có một số thông tin báo chí cho rằng, lãnh đạo Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I đã bổ nhiệm cán bộ bị kỷ luật lên chức vụ cao hơn đã gây nên những bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín tập thể, cá nhân và lãnh đạo đơn vị.

Để rộng đường dư luận, PV tạp chí GTVT đã tìm hiểu và được biết, tháng 6/2015, cá nhân ông Hoàng Đình Lợi, khi đó là Trưởng Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Hải Phòng đã bị  tập thể lãnh đạo Cảng vụ ĐTNĐ KVI họp, tiến hành kiểm điểm và thống nhất kỷ luật với hình thức khiển trách với lý do để cho tàu Hoàng Tuấn 28 rời bến cảng Bến Kiền trong tình trạng chở dăm gỗ không đóng nắp hầm hàng.

Trao đổi với PV, đại diện lãnh đạo Cảng vụ ĐTNĐ KVI cho biết, trong năm 2015 Cảng vụ ĐTNĐ KV1 không tiến hành bổ nhiệm mới bất kỳ trường hợp nào, chỉ có 3 trường hợp bổ nhiệm lại gồm các ông: Lê Quốc Phong, Trưởng Đại diện Hoàng Thạch, Đào Văn Vinh - Trưởng Đại diện Minh Đức và Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Pháp chế là những trường hợp đơn vị thực hiện đầy đủ quy trình để bổ nhiệm lại.

Riêng đối với trường hợp ông Hoàng Đình Lợi, Trưởng Đại diện Hải Phòng, trong năm 2015 bị kỷ luật với hình thức khiển trách, theo quy định thì chưa phải là hình thức cách chức hoặc giáng chức nên ông Hoàng Đình Lợi vẫn giữ nguyên lương và phụ cấp với chức danh Trưởng Đại  diện và được điều động về công tác tại khối văn phòng cơ quan và do lãnh đạo Cảng vụ ĐTNĐ KVI quản lý, phân công công việc . Bản thân ông Lợi đã có kiểm điểm, nhận rõ khuyết điểm của mình, đồng thời có phương án sửa chữa và chấp nhận  hình thức kỷ luật của cơ quan theo quy định.

Trong thời gian vừa qua, Phòng Thanh tra - An toàn do mới được thành lập nên chưa kiện toàn được nhân sự của Phòng, do vậy tập thể Đảng ủy, Ban lãnh đạo Cảng vụ ĐTNĐ KVI đã họp thống nhất điều động ông Lợi giữ chức vụ Trưởng phòng từ ngày 14/10/2015, tức là sau hơn 3 tháng ông Lợi nhận mức "án treo" .

Đánh giá về cá nhân ông Lợi, vị đại diện lãnh đạo Cảng vụ ĐTNĐ cho biết thêm, ông Lợi là cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm và có ý thức kỷ luật tốt trong  xây dựng tập thể, luôn có thái độ cầu thị tích cực sửa chữa khuyết điểm; do vậy việc điều động ông Hoàng Đình Lợi giữ chức danh Trưởng phòng, đây là chức danh tương đương Trưởng Đại diện chứ không phải là "thăng chức" cho ông Lợi như thông tin một số cơ quan báo chí đã nêu.

Kiểm tra điều kiện An toàn phương tien
Cảng vụ viên kiểm tra điều kiện An toàn phương tiện

Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cũng cho biết thêm, khi thi hành kỷ luật đối với Ông Hoàng Đình Lợi, tập thể lãnh đạo đơn vị vẫn tiếp tục rèn luyện, thử thách ông Lợi trong một thời gian. Đồng thời, Hội đồng thi đua của đơn vị không xem xét xếp loại lao động cũng như các hình thức khen thưởng đối với ông Hoàng Đình Lợi trong cả năm 2015.

Chia sẻ với PV, lãnh đạo Cảng vụ ĐTNĐ KV1 cho biết, trong cuộc sống và công việc, không ai có thể dám chắc là bản thân không thể mắc sai sót, khuyết điểm; điều quan trọng là khi người vi phạm đã nhận ra khuyết điểm và tích cực sửa chữa, chúng ta nên cho họ cơ hội để sửa chữa và tiếp tục công hiến cho xã hội.

Ý kiến của bạn

Bình luận