Không để chồng lấn phạm vi thi công QL6 qua Hòa Bình

Tác giả: HL

saosaosaosaosao
Đường bộ 14/02/2023 10:01

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu, Ban QLDA 3 và Ban QLDA 6 nghiên cứu cấp thỏa thuận thi công QL 6 đoạn tránh TP. Hòa Bình (Km73+500-Km78+500), tỉnh Hòa Bình, đồng thời đảm bảo việc thi công không chồng lấn với phạm vi dự án do Ban Quản lý dự án 3 đã thực hiện.


Đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp QL 6 đoạn tránh TP Hòa Bình - Ảnh 1.

Một đoạn tuyến QL 6 đoạn qua Hòa Bình

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Khu Quản lý đường bộ I chủ trì phối hợp với Ban QLDA 3, Ban QLDA 6 kiểm tra hiện trường và nghiên cứu cấp thỏa thuận thi công QL6 đoạn tránh TP.Hòa Bình (Km73+500-Km78+500), tỉnh Hòa Bình, đồng thời đảm bảo việc thi công không chồng lấn với phạm vi dự án do Ban QLDA 3 đã thực hiện. 

Bên cạnh đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ban QLDA 6 phối hợp với Khu Quản lý đường bộ I, Ban QLDA3 trong quá trình thực hiện, chỉ đạo các đơn vị tổ chức đảm bảo an toàn giao thông trong suốt quá trình thực hiện dự án theo quy định. Ngoài ra, Ban QLDA3 cần khẩn trương thực hiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao gói thầu RAP/CP24 - Tăng cường mặt đường tuyến QL6 đoạn Km70+650 - Km78+300, thuộc hạng mục đầu tư bổ sung từ nguồn vốn dư của dự án  VRAMP.

Được biết, gói thầu RAP/CP24 - Tăng cường mặt đường tuyến QL6 đoạn Km70+650 - Km78+300, thuộc hạng mục đầu tư bổ sung từ nguồn vốn dư - Dự án VRAMP do Ban QLDA 3 thực hiện được Cục Quản lý đường bộ I (nay là Khu Quản lý  đường bộ I) thỏa thuận thi công tại Văn bản 222 ngày 27/9/2021 đã cơ bản hoàn thành, trong đó giải pháp thiết kế chủ yếu là giữ nguyên chiều rộng nền, mặt đường, tiến hành sửa chữa hư hỏng cục bộ và thảm tăng cường mặt đường, mặt cầu. 

Ngày 13/7/2022, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 915/QĐ-BGTVT  phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn tránh TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa  Bình và giao Ban QLDA 6 là chủ đầu tư, trong đó giải pháp thiết kế là tận dụng tối đa mặt đường hiện tại, cạp mở rộng sang hai bên đảm bảo Bnền=20,5m,  Bmặt=19m; phần cầu được mở rộng đảm bảo B=20,5m (thời gian thực hiện dự án  2021-2024). 

Dự án đã được Bộ GTVT giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước tại Quyết định 1797 ngày 30/12/2022.  Hiện nay, Ban QLDA6 đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng đoạn Km73+500-Km78+500 và có văn bản đề nghị cấp thỏa thuận thi công trên đường đang khai thác.

Ý kiến của bạn

Bình luận