Không dịch chuyển điểm kết nối cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 03/08/2022 15:09

Trong bước chuẩn bị đầu tư dự án, Bộ GTVT đã xin ý kiến thỏa thuận và được UBND tỉnh Hà Tĩnh thống nhất điểm đấu nối.


 Trong bước chuẩn bị đầu tư dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT đã xin ý kiến thỏa thuận và được UBND tỉnh Hà Tĩnh thống nhất điểm đấu nối đường cao tốc với QL1A bằng đường huyện 139 (ảnh minh họa)

Trong bước chuẩn bị đầu tư dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT đã xin ý kiến thỏa thuận và được UBND tỉnh Hà Tĩnh thống nhất điểm đấu nối đường cao tốc với QL1A bằng đường huyện 139 (ảnh minh họa)

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Hà Tĩnh về việc điều chỉnh chuyển điểm đấu nối đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông với QL1A đến đường ĐH.143 (tại xã Kỳ Trung - xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh) và đầu tư xây dựng tuyến đường đấu nối theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng.

Bộ GTVT cho biết, trong bước chuẩn bị đầu tư dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT đã xin ý kiến thỏa thuận và được UBND tỉnh Hà Tĩnh thống nhất điểm đấu nối đường cao tốc với QL1A bằng đường huyện 139 (theo tính toán quy mô mặt cắt ngang hiện trạng của tuyến đường đáp ứng nhu cầu vận tải đến năm 2040) tại xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh.

“Trên cơ sở đó, Bộ GTVT đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án theo đúng quy định, đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh chuyển kiến nghị của cử tri nêu trên tới UBND tỉnh Hà Tĩnh để được trả lời rõ thêm lý do đặt nút giao tại xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh”, Bộ GTVT nêu rõ.

Đối với kiến nghị đầu tư xây dựng đường huyện 143 theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, Bộ GTVT cho biết, đây là tuyến đường do địa phương quản lý. Do đó, Bộ GTVT đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh chuyển kiến nghị của cử tri tới UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét, cân đối nguồn vốn ngân sách của địa phương để đầu tư xây dựng theo thẩm quyền.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận