Không triển khai đầu tư xây dựng 3 cầu dân sinh tỉnh Bắc Kạn

Tác giả: Trần Kim

saosaosaosaosao
12/05/2017 13:55

Tổng cục ĐBVN cho biết, không triển khai đầu tư xây dựng 3 cầu trên địa bản tỉnh Bắc Kạn theo danh mục Dự án LRAMP do đã được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn khác.

Cau-treo-Co-Pha-Cho-Don-Bac-Kan-khanh-thanh-thang-
Cầu treo Cò Pha, Chợ Đồn, Bắc Kạn (ảnh nguồn internet)

Theo đó, cầu Nà Thác, xã Đồng Xá, huyện Nà Rì và cầu Nam Yên, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông do đã được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn khác; cầu Nà Này – Bó Danh, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn do cầu này đã được đầu tư trong Dự án đường Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, Ban QLDA 3 chỉ đạo Tư vấn thiết kế phối hợp với Sở GTVT Bắc Kạn rà soát, kiểm tra vị trí dự kiến đặt 8 cầu bổ sung theo đề xuất của tỉnh Bắc Kạn tại văn bản số 5952/UBND-XDCB. Trường hợp, phù hợp với tiêu trí dự án, Ban QLDA3 đề xuất đưa vào danh mục cầu đầu tư trong dự án LRAMP trong quá trình lập dự án đầu tư.

Ý kiến của bạn

Bình luận