Kiểm tra công tác thu phí đối với các Trạm thu phí BOT QL51

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 01/11/2016 03:32

Từ 2/11, Tổng cục ĐBVN sẽ kiểm tra, giám sát công tác thu phí đối với các Trạm thu phí BOT QL51 do Công ty Cổ phần BOT QL51 quản lý và khai thác.

01_INBL
Một trong những trạm thu phí BOT trên QL51 (Ảnh baodauthau)

Theo đó, Tổng Cục ĐBVN kiểm tra giám sát công tác thu phí đối với các Trạm thu phí BOT QL51 do Công ty Cổ phần BOT QL51 quản lý và khai thác. Thời gian kiểm tra, giám sát gồm 10 ngày kể từ ngày 2/11 đến ngày 12/11. Đoàn kiểm tra gồm 4 người sẽ kiểm tra, giám sát công tác thu phí và doanh thu th uphí đối với các Trạm thu phí BOT QL51 và yêu cầu đơn vị báo cáo những nội dung kiểm tra và chấp hành kiểm tra, giám sát, lập biên bản, kiến nghị xử lý theo quy định. Trong quá trình thực hiện, Trưởng đoàn kiểm tra có thể trưng dụng chuyên gia để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, được quyền thay đổi, bổ sung các thành viên trong đoàn kiểm tra thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Quản lý đường bộ IV.

Về phía nhà đầu tư, Tổng cục ĐBVN yêu cầu tổ chức hoạt động thu phí bình thường, đảm bảo hệ thống thiết bị thu phí đáp ứng theo quy định, đảm bảo trật tự an toàn khu vực Trạm thu phí trong quá trình đoàn kiểm tra, giám sát và cử tối thiểu 3 lãnh đạo và 3 cán bộ có trách nhiệm thay mặt Công ty tham gia giám sát và ký biên bản xác nhận toàn bộ doanh thu của từng ca đối với mỗi trạm thu phí, bố trí phòng làm việc và sắp xếp nơi nghỉ tại các trạm thu phí cho lực lượng kiểm tra, giám sát.

Ý kiến của bạn

Bình luận