Kiểm tra thiết bị đo và giám sát rung động đa kênh tại Phòng Thí nghiệm Viện Nghiên cứu khoa học và Công nghệ Hàng hải - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Khoa học - Công nghệ 20/12/2019 06:31

Thiết bị đo, giám sát rung động đa kênh (MMMVS, Multi-channel Measurement and Monitoring Vibration System) được chế tạo tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam dùng để đo, xử lý đồng thời các tín hiệu dao động xoắn, dao động dọc trên trục truyền bằng phương pháp tem dán biến dạng và các kênh đo dao động gia tốc trên bề mặt động cơ diesel tàu thủy.

thien_Page_01
thien_Page_02
thien_Page_03
thien_Page_04
thien_Page_05
thien_Page_06
thien_Page_07
thien_Page_08
thien_Page_09
thien_Page_10
thien_Page_11
thien_Page_12
thien_Page_13
thien_Page_14
thien_Page_15
thien_Page_16
thien_Page_17
thien_Page_18
thien_Page_19
Ý kiến của bạn

Bình luận