Kiến nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư cầu Đại Ngãi hơn 8.000 tỷ đồng

Đầu tư - Hạ tầng 20/07/2022 15:04

Dự án có chiều dài toàn tuyến khoảng 15,2km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 8.000 tỷ đồng.


Phối cảnh cầu Đại Ngãi trên QL60 nối Trà Vinh - Sóc Trăng

Phối cảnh cầu Đại Ngãi trên QL60 nối Trà Vinh - Sóc Trăng

Bộ KH&ĐT vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên QL60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.

Văn bản do Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương ký cho biết, về khả năng giải ngân vốn của chương trình phục hồi và phát triển KT-XH đối với dự án, tại Tờ trình 3636 ngày 14/4/2022, Bộ GTVT đề xuất dự án thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách trong nước, dự kiến khả năng cân đối vốn giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 5.246 tỷ đồng (chiếm 65% tổng mức đầu tư dự án); chuyển tiếp bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 2.768,694 tỷ đồng.

Trong tổng số 5.246 tỷ đồng nêu trên, Bộ GTVT dự kiến bố trí năm 2022 khoảng 320 tỷ đồng, năm 2023 khoảng 2.850 tỷ đồng, năm 2024 khoảng 1.150 tỷ đồng, năm 2025 khoảng 926 tỷ đồng.

Trong đó, năm 2022 và 2023 sẽ giải ngân khoảng 3.170 tỷ đồng, thấp hơn mức vốn 4.130 tỷ đồng dự kiến bố trí từ chương trình khoảng 960 tỷ đồng, Bộ GTVT sẽ phối hợp với Bộ KH&ĐT để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương án điều hành linh hoạt giữa các dự án của Bộ GTVT trên nguyên tắc đảm bảo phù hợp với tổng số vốn bố trí cho dự án là 5.246 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025.

“Bộ KH&ĐT đề nghị Bộ GTVT trong quá trình triển khai dự án lập tiến độ xây dựng chi tiết các hạng mục của dự án cùng với tiến độ giải ngân tương ứng bảo đảm khả năng số vốn giải ngân nêu trên và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí theo đúng quy định của pháp luật”, văn bản của Bộ KH&ĐT nêu rõ.

Đề cập đến quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, Bộ KH&ĐT cho biết, dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên QL60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định 1478 ngày 28/10/2019. Bộ GTVT kiến nghị điều chỉnh từ đầu tư bằng nguồn vốn ODA và vốn đối ứng sang hình thức đầu tư công sử dụng vốn trong nước.

Bộ KH&ĐT cho biết, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 19 Nghị Định 114/2021 và khoản 1 Điều 11 Nghị định 40/2020, dự án phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư.

“Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 114/2021; khoản 1 Điều 11 Nghị định 40/2020 và khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư công năm 2019, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án”, Bộ KH&ĐT nêu rõ.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên QL60 thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng có mục tiêu xây dựng cầu Đại Ngãi 1, cầu Đại Ngãi 2 và đường dẫn (bao gồm một số cầu trung và cầu nhỏ trên tuyến). Tổng mức đầu tư dự án hơn 8.000 tỷ đồng.

 

Dự án có điểm đầu giao với QL54 tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh; điểm cuối giao với đường Nam Sông Hậu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Tổng chiều dài thiết kế toàn tuyến là 15,2km, trong đó phần cầu dài 3,42km bao gồm cầu Đại Ngãi 1 dài 2,56km, cầu Đại Ngãi 2 dài 0,86km; phần đường (bao gồm một số cầu trung và cầu nhỏ trên tuyến) dài 11,78km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận