Kiên quyết xử lý nhà thầu không đảm bảo công tác bảo trì

Giao thông 24h 22/09/2023 15:19

Đây là yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam đối với Sở GTVT Lâm Đồng, Khu quản lý đường bộ IV đối với các nhà thầu thực hiện duy tu, bảo trì hệ thống quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng


Kiên quyết xử lý nhà thầu không đảm bảo công tác bảo trì - Ảnh 1.

QL27 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng (ảnh minh hoạ)

Nhằm đảm bảo ATGT, an toàn công trình và nâng cao chất lượng công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Khu Quản lý đường bộ IV, Sở GTVT Lâm Đồng và các đơn vị có liên quan tập trung lực lượng làm tốt công tác quản lý, bảo trì và đảm bảo ATGT trên các tuyến quốc lộ đang được giao quản lý.

Trong đó tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, tập trung công tác bảo dưỡng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, bảo dưỡng mặt cầu, khe co giãn, hệ thống an toàn giao thông (biển báo, hộ lan, sơn vạch kẻ đường…).

Tăng cường công tác đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt tại các dự án xây dựng cơ bản, dự án bảo trì đang triển khai thi công trên hệ thống quốc lộ; công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ, bảo đảm TTATGT; thường xuyên tuần đường, tuần kiểm và kiểm tra cầu, đường bộ. Tổ chức kiểm tra hiện trường, chấn chỉnh và yêu cầu các Nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên khắc phục ngay các tồn tại nhằm đảm bảo ATGT và thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân. Rà soát lại công tác nghiệm thu tháng, quý, kiên quyết trừ tiền theo quy định tại hợp đồng kinh tế đã ký đối với Nhà thầu thực hiện không đạt chất lượng.

Đồng thời tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy mạnh triển khai thi công các dự án sửa chữa bảo trì theo kế hoạch 2023 - 2024. Giao Khu Quản lý đường bộ IV thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Sở GTVT Lâm Đồng và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các tuyến quốc lộ do Sở GTVT Lâm Đồng đang được giao quản lý.

Ý kiến của bạn

Bình luận