Ký kết hợp đồng rà phá bom mìn, vật nổ đoạn QL45

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Thị trường 12/06/2019 06:33

Sáng 11/6, Ban Quản lý dự án 2 và liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng đã ký hợp đồng thực hiện Gói thầu 5B: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ


Ảnh12
Đại diện hai đơn vị ký hợp đồng

Đây là dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng có trách nhiệm thực hiện Gói thầu tuân thủ theo đúng Quy trình kỹ thuật dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ ban hành kèm theo Quyết định số 95/2003/QĐ-BQP ngày 7/8/2003 của Bộ Quốc phòng và Thông tư số 121/2012/TT-BQP ngày 12/11/2012 của Bộ Quốc phòng ban hành QCVN 01: 2012/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ra phá bom mìn, vật nổ đồng thời phải thực hiện theo Quyết định số 445/QĐ-BQP ngày 29/01/2019 của Bộ Quốc phòng phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán rà phá bom mìn vật nổ của dự án và Quyết định số 481/QĐ-BGTVT ngày 19/3/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc chấp thuận phương án kỹ thuật thi công và phê duyệt dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ của dự án.

Được biết, Gói thầu này có giá trị hơn 17 tỷ đồng, thời gian thi công trong vòng 120 ngày kể từ ngày khởi công.

Ý kiến của bạn

Bình luận