Lá cờ đầu phát triển ngành xây dựng tỉnh Tuyên Quang

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Doanh nhân 17/06/2020 07:02

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng, chi bộ Trung tâm Quy hoạch xây dựng đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tạo nên những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực tư vấn, thiết kế xây dựng trong và ngoài tỉnh..


Công trình do Trung tâm quy hoạch xây dựng - Sở Xâ
Công trình do Trung tâm quy hoạch xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang thiết kế.

Vững bước tiên phong

Với truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và hiệu quả, chi bộ Trung tâm Quy hoạch xây dựng đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chủ động trong tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang.

Trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, cán bộ đảng viên Chi bộ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn; tích cực chủ động thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên được chú trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được tăng cường; lãnh đạo đoàn thể bám sát Nghị quyết của Đảng, tổ chức được các hoạt động thiết thực, giữ vững danh hiệu vững mạnh, góp phần vào việc lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Trung tâm Quy hoạch xây dựng là đơn vị sự nghiệp được thành lập trên cơ sở Đội khảo sát quy hoạch xây dựng thuộc Sở Xây dựng. Đến năm 2015 Trung tâm chính thức là  đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy và biên chế. Với chức năng, nhiệm vụ tư vấn phục vụ Quản lý nhà nước về khảo sát, quy hoạch, thiết kế kiến trúc quy hoạch xây dựng và tư vấn đầu tư xây dựng, ...

Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đặc biệt là lãnh đạo Sở Xây dựng, sự phối hợp của các cấp các ngành, các doanh nghiệp,… Trung tâm Quy hoạch Xây dựng luôn là đơn vị đi đầu, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong công tác thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, góp phần xây dựng cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các khu vực đô thị và dân cư nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh.

Khẳng định vị thế

Trung tâm đã nhanh chóng xây dựng và khẳng định được vị thế của mình là một trong số ít các đơn vị tư vấn chuyên ngành có nhiều đóng góp thiết thực trong lý luận và thực tiễn ngành quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa; là nhà tư vấn chuyên nghiệp, hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn xây dựng trong tỉnh, đủ tầm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh và luôn hoàn thành suất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Để góp phần vào thành tích chung, sớm đưa thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại II, Trung tâm Quy hoạch Xây dựng đã hoàn thành tốt công tác khảo sát, giới thiệu địa điểm, hướng tuyến công trình hạ tầng - kỹ thuật, công tác lập quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng, thiết kế - tư vấn giám sát công trình xây dựng.

Trong thời gian qua Trung tâm đã thực hiện liên danh, liên kết với các nhà thầu trong và ngoài tỉnh thực hiện khảo sát, Quy hoạch các công trình lớn theo hình thức BT như: Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Tuyên Quang; dự án Đầu tư xây dựng công trình Đường Lý Thái Tổ, TPTQ, Dự án nâng cấp cải tạo đường Phạm Văn Đồng, TPTQ; Quy hoạch khu công nghiệp Sơn Nam; Quy hoạch điều chỉnh Trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa; Điều chỉnh quy hoạch Trung tâm thị trấn Hàm Yên, huyện Hàm Yên; Quy hoạch chung thị trấn Hồng Lạc, huyện Sơn Dương.

Đồng thời, trong nhiệm kỳ Trung tâm còn tích cực đẩy mạnh công tác tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán công trình, khối lượng thực hiện khoảng 130 công trình, như Tư vấn thiết kế BVTC và dự toán công trình Nhà làm việc, studio và trung tâm kỹ thuật Đài phát thanh và truyền hình tỉnh; Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND và UBND xã Kim Quan; Nhà nghỉ ăn ca Thủy điện Na Hang; Trụ sở làm việc của Sở Công thương Tuyên Quang ….

Mặt khác, công tác khảo sát đã được Trung tâm Quy hoạch xây dựng triển khai đạt kết quả cao, đã khảo sát bản đồ địa hình phục vụ công tác giới thiệu địa điểm cho khoảng 30 dự án, khảo sát địa hình, khảo sát tuyến, khảo sát địa chất công trình phục vụ công tác thiết kế của các đồ án quy hoạch và 20 dự án - công trình Trung tâm đã thực hiện, với tổng quy mô khoảng 1.500,00ha. Ngoài công tác khảo sát quy hoạch chi tiết, Trung tâm Quy hoạch xây dựng còn giới thiệu nhiều địa điểm cho các tổ chức, các nhân trên địa bàn tỉnh. Tham gia vào một số công tác tư vấn khác như giám sát kỹ thuật thi công các công trình, thiết kế xây dựng, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm tra bản vẽ thi công - dự toán công trình, ... được các chủ đầu tư tin tưởng và đánh giá là có trình độ chuyên môn tốt.

Đai TH tỉnh - Do Trung tâm quy hoạch xây dựng - Sở
Đài Truyền hình tỉnh do Trung tâm quy hoạch xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang thiết kế.

Tạo bước tiến từ “nội lực”

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Trung tâm Quy hoạch xây dựng luôn xác định con người là yếu tố quan trọng, quyết định trong nâng cao chất lượng công tác lập đồ án quy hoạch, đơn vị chú trọng tuyển chọn đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động là những kỹ sư, kiến trúc sư có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, có kinh nghiệm trong thực tiễn vào những vị trí quan trọng của đơn vị.

Ngoài ra, Trung tâm còn đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên với công việc được giao; tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản pháp luật, quy định mới về hoạt động quy hoạch, quản lý quy hoạch để triển khai áp dụng đảm bảo sát với thực tế. Thường xuyên đổi mới, tạo môi trường làm việc gần gũi, thân thiện, phát huy khả năng, tư duy sáng tạo độc lập của mỗi người cũng như sự đoàn kết, góp trí tuệ tập thể với từng nhiệm vụ được giao.

Tích cực cử cán bộ kỹ thuật tham gia các lớp đào tạo, tập huấn chuyên ngành; chủ động liên doanh, liên kết với các tổ chức tư vấn uy tín trong và ngoài tỉnh để học hỏi, hợp tác thiết kế và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ. Bên cạnh nguồn nhân lực, Trung tâm thường xuyên mời các chuyên gia đầu ngành làm chủ nhiệm và hướng dẫn thực hiện các Đồ án quy hoạch quan trọng để đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quy hoạch. Tăng cường đầu tư, đổi mới trang bị, phương tiện, nhất là hệ thống máy đo vẽ, khảo sát địa hình địa chất, hệ thống máy tính và các phần mềm ứng dụng chuyên dùng hiện đại, góp phần hỗ trợ đắc lực trong quá trình triển khai công tác lập đồ án quy hoạch.

Ý kiến của bạn

Bình luận