Làm rõ nguyên nhân gây sai số của hệ thống cân trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Tác giả: HL

saosaosaosaosao
Vận tải 15/08/2023 06:10

Làm rõ nguyên nhân, tình trạng hư hỏng trong quá trình vận hành và trách nhiệm sửa chữa, khắc phục hư hỏng dẫn đến sai số vượt quy định do nguyên nhân của các đơn vị, cá nhân liên quan trong công tác vận hành bộ cân KTTTX trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.


Làm rõ nguyên nhân gây sai số của hệ thống cân trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 1.

Trạm kiểm tra tải trọng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Trước đề nghị của Tổng Công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam VIDIFI (VIDIFI) về việc kiểm định hệ thống cân kiểm tra tải trọng xe (KTTTX) đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị VIDIFI rà soát kỹ trình tự, sự tuân thủ và kết quả chạy thử, lấy mẫu, tính toán sai số với quy định hiện hành; làm rõ nguyên nhân, tình trạng hư hỏng dẫn đến sai số vượt quy định; quá trình vận hành, bảo dưỡng, bảo trì và trách nhiệm sửa chữa, khắc phục hư hỏng dẫn đến sai số vượt quy định do nguyên nhân của các đơn vị, cá nhân liên quan trong công tác vận hành, bảo trì, bảo dưỡng bộ cân KTTTX. Kết quả rà soát gửi về Cục Đường bộ Việt Nam kèm theo quy trình vận hành, bảo trì các bộ cân KTTTX, bản chụp Giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực và tài liệu liên quan để xem xét, giải quyết.

Làm rõ nguyên nhân gây sai số của hệ thống cân trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 2.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Được biết, hệ thống cân KTTTX đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã được VIDIFI tổ chức thực hiện công tác kiểm định theo quy định trong năm 2022, chu kỳ kiểm định là 12 tháng, thời hạn hiệu lực của tem kiểm định đến ngày 30/11/2023. Theo báo cáo của VIDIFI tại Công văn số 230728.04/TCT-PMO ngày 28/7/2023, sau khi thực hiện chạy thử lấy mẫu của 04 làn cân thì có một số làn cân có sai số vượt quy định cho phép. 

Để bảo đảm hệ thống cân KTTTX hoạt động chính xác, ổn định, việc đề xuất kiểm định hệ thống cân KTTTX trước thời hạn của VIDIFI đối với các bộ cân tại các làn có kết quả chạy thử, lấy mẫu có sai số vượt quy định cho phép là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật về đo lường.

Ý kiến của bạn

Bình luận